Rätt kompetens - en av de största tillväxtutmaningarna

Publicerat:

25 nov. 2022, 05:45

Nyhet

KRÖNIKA

Hur hittar du, behåller och utvecklar rätt kompetens för att möta framtiden och nå företagets mål? På Almi Mälardalen möter vi varje år mängder av företag som vittnar om precis samma sak, att kompetensförsörjningen är en enorm utmaning som bara tycks öka med tiden. Bristen på lämplig arbetskraft och svårigheter med att attrahera och behålla medarbetare är en av de största tillväxtutmaningarna för små och medelstora företag inom de flesta branscher i Sverige. Vår region är inget undantag.

Behovet kring kompetens kommer ofta till ytan först när läget är akut, när en person säger upp sig, sjukskrivs eller pensioneras. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Omvärlden ändrar också förutsättningarna och behovet av kompetens i företaget, genom teknikutveckling, digitalisering eller att oförutsägbara händelser som pandemi eller krig ställer om kraven…

Du förstår vart jag är på väg, allt snabbare och oförutsägbara omvärldsförändringar ställer nya krav på dagens och framtidens kompetens, vilket gör det allt svårare att förutse framtida kompetensbehov. Därför är insikten om att vi alla behöver hänga med i svängarna när utvecklingen går allt snabbare viktig. Yrkesroller som var viktiga igår kan försvinna i en direkt närtid, gamla etablerade yrkesroller förändras och nya yrkesroller och behov dyker hela tiden upp. Och det vet vi på Almi, det är inte ofta man som företagare har en tydlig plan för dessa saker, och vill det sig illa går man miste om affärer och tillväxtmöjligheter. I värsta fall kan bristen på kompetens vara slutet på en annars framgångsrik affär.

Utbildningssystemet i Sverige jobbar för fullt med att försörja svenska företag med kompetens. Men. Företagen behöver också stärka upp sina egna strategier kring hur man löser sin kompetensförsörjning och kompetensöverföring och kanske hitta de där nya och ovanliga lösningarna på behoven. Ett exempel är företaget som anställde sin egen yrkeslärare då man i produktionen inte hade råd att låta maskiner stå stilla på grund av kompetensbrist. Eller företagen som gick samman och bildade ett gemensamt konsultbolag för att trygga kompetensen i flera företag på en gång…

 

Mikael Fällman, vd, Almi Mälardalen

"Allt snabbare och oförutsägbara omvärldsförändringar ställer nya krav på dagens och framtidens kompetens, vilket gör det allt svårare att förutse framtida kompetensbehov."

Du behöver även som företagare idag fundera på vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare och ta ställning till frågor som tydliggör vad företaget står för och vilka värderingar som är viktiga. Generationer som är på väg ut i arbetslivet värderar arbetsgivare med tydliga värderingar som attraherar. Det är positivt och i högsta grad ekonomiskt lönsamt eftersom medarbetare som kan identifiera sig med företagets värdegrund trivs och stannar längre på sin arbetsplats, vilket i sig minskar kostnader för rekrytering och tapp av kompetens.

En annan viktig aspekt är att vi alla behöver ändra vårt mindset när det kommer till kompetens och rekrytering, det som historiskt har varit ”nu behöver jag rekrytera en rörmokare/ekonom/administratör” är istället idag en fråga om ”vilken kompetens behöver jag i framtiden för att nå mina mål på lång sikt?”. Lösningarna ser olika ut för olika företag, och som företagare är du expert på din egen verksamhet men detta är ett centralt tankesätt för att möta framtidens behov.

Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är minst sagt avgörande för ett företags utveckling och framtida tillväxt. Det är en stor utmaning vi alla står inför nu och de kommande åren och det gäller att vara medveten, påläst och planera i den mån det är möjligt. Så vad kan du göra, här och nu? En bra idé är att göra en kvalificerad analys av nuläge, mål och behov, samt att utforma en handlingsplan för hur du bör arbeta vidare med strategisk kompetensplanering. Vill du bolla framtida utmaningar med en extern rådgivare finns vi på Almi tillgängliga och kompetensförsörjningsfrågan är central i många av våra erbjudanden.

 

Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen