Skaffa ekonomiskt självförtroende – för företagets framtid

Publicerat:

15 maj 2024, 10:00

Nyhet

KRÖNIKA

Har du bra koll på ditt företags ekonomi och hur du kan skapa lönsamhet? Det är en relevant fråga att ställa sig. En del har superkoll på sin resultat- och balansräkning, andra har det inte och behöver någon som hjälper dem att förstå sina egna siffror. För det är så, att om ditt företag ska stå starkt är det nödvändigt att skaffa sig minst en grundläggande koll på hur dina siffror hänger ihop och varför. För visst vill du väl veta hur du kan bli mer lönsam…? 

En av Almis mest populära tjänster handlar om just detta, ekonomi och lönsamhet i små- och medelstora företag. Mina duktiga rådgivarkollegor hjälper dagligen företagare att förstå de ekonomiska förutsättningarna och möjligheterna som olika företag har. Men varför är det så viktigt att göra det? Många företagare vill fokusera på affären och kärnverksamheten, inte siffror och sådant ”kontorsgöra” som ”någon annan kan sköta”. Som företagare behöver du själv ta ansvar för och äga ditt företags ekonomi och inte förlita dig på att “någon annan” har koll och flaggar om det är något som behöver åtgärdas. Detta har vi sett mer än en gång och det är sällan en lyckad lösning. 

Men vi vet också, och har full förståelse för, att det många gånger saknas tid, kunskap och intresse för att få grepp om sin ekonomi. Det är just därför vi på Almi har tagit fram tjänster inom det här området som gör det lättare för dig att få grepp om dina siffror. Tillsammans med en rådgivare kan du gå igenom hur ditt nuläge ser ut, jämföra dig med andra företag i samma bransch och också titta på hur en investering och/eller ett lån skulle påverka din resultat- och balansräkning. Vad händer exempelvis med likviditeten om du kortar ner betalningstiden på dina kundfakturor eller förhandlar fram längre betalningsvillkor hos dina leverantörer? Hur kan ett minskat lager förbättra likviditeten?

Mikael Fällman, vd, Almi Mälardalen

"Syftet med Almis tjänster inom ekonomi och lönsamhet är att stärka dina ekonomiska kunskaper. Det är nämligen viktigt som företagare att du har ett ekonomiskt självförtroende. "

Syftet med Almis tjänster inom ekonomi och lönsamhet är att stärka dina ekonomiska kunskaper. Det är nämligen viktigt som företagare att du har ett ekonomiskt självförtroende. Genom att arbeta med dina siffror tillsammans med oss, fråga allt du undrar över och coachas av våra duktiga rådgivare kommer du en bra bit på vägen.

Vi märker att många av de företagare som vi möter funderar på den osäkra omvärld vi lever i, på stigande räntor, om man vågar låna pengar för en investering som läget är idag och mycket annat. Frågor som kan vara svåra att besvara på egen hand. Använd oss på Almi för dessa frågor och funderingar! Våra rådgivare är redo att gå igenom just din situation och tillsammans komma fram till prioriterade aktiviteter – för att du, med ett nyvunnet ekonomiskt självförtroende, ska kunna gå stärkt in i framtiden med ditt företag. Och du, det är helt kostnadsfritt!

Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen