Erik Bengtsson Blaag, rådgivare på Almi Väst

Råd inför entreprenörens tillväxtresa

Publicerat:

24 juni 2024, 10:00

Nyhet

Eriks tips för att få en tillväxtresa på bästa sätt

Många företagare vill ha ett externt bollplank och ett strategiskt forum där de kan lyfta blicken och tillsammans med en extern part skapa en plan för framtiden. Med dagens föränderliga värld känns det tryggt att bygga en stabilare bas på att falla tillbaka på när det inte går enligt plan.

En grov tillväxtplan med flera perspektiv

Skapa en grov tillväxtplan. Se till att bryta ned det till SMARTA delmål och förankra dessa i organisationen. I tillväxtplanen är det bra att se på flera perspektiv: teamet, organisationens funktioner/roller, kunder/försäljning, produktion och ekonomi med mera. Allt sitter ihop. Vad innebär det att växa? Vilka investeringar och kostnader finns? När finns det ekonomiskt utrymme och likviditet att ta dessa steg osv.

Entreprenörens egen tillväxtresa

En vanlig utmaning är att entreprenören glömmer bort sin roll och utvecklingsresa. Ofta hamnar entreprenören i en sits med väldigt många hattar och behöver bryta sig loss och skapa en organisation där hen succesivt kan forma sin arbetsroll mot önskad målbild.

Vill du ha ett externt bollplank kan du börja med en kostnadsfri 30-minuters rådgivning.
Vi finns här för att hjälpa dig.

Vill du veta mer?
Kontakta Erik Bengtsson Blaag