Malin Stalfors, rådgivare på Almi Väst

Stöd inför ditt hållbarhetsarbete

Publicerat:

08 maj 2024, 12:00

Nyhet

Malins bästa tips om hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete kan kännas komplext, men Almi Väst finns här för att stötta dig i din hållbarhetsresa. Vår erfarna rådgivare Malin Stalfors ger sina bästa råd kring hållbarhet.

Hållbarhetsarbete handlar om delaktighet

- Hållbarhetsarbetet tycker jag ska ske genom delaktighet. Med involvering av alla medarbetare i företaget, där jag tror att det ger förutsättningar till större motivation och drivkraft att hållbarheten blir en naturlig del i verksamheten och därigenom större genomslagskraft.

Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

- Många jobbar hållbart men kommunicerar det inte. Att på ett tydligt sätt berätta om fokusområden är ett enkelt sätt att tydliggöra kommunikationen både internt och externt. Då ur både sociala och ekonomiska aspekter och inte bara miljö.

Hållbarhet är lönsamt

- Sist men inte minst, riktningen för det hållbara ska också vara lönsam. Initialt kanske förenat med en kostnad men långsiktigt ska det hållbara arbetet generera fördelar så som ökad konkurrenskraft, attraktionskraft som arbetsgivare, optimerad affärsmodell och därmed också en bättre lönsamhet.

En kostnadsfri 30-minuters rådgivning kommer du långt på, då har du tagit första steget. Vi är här för att hjälpa dig.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Stalfors