Två kvinnor och en man samtalar vid ett högt mötesbord.

Så lockar du investerare

Riskkapital

När en investerare väljer att investera i ditt företag är din affärsidé så klart viktig, men vilka ni är i teamet kommer ofta att vara minst lika viktigt. De som satsar pengar i ditt företag satsar ju faktiskt pengar på er. Därför måste ni som företag visa att ni är rätt personer att förvalta investerarnas pengar. Så här gör du det!

När du ska ta in riskkapital så görs det i två steg: Först ska du få investerarna att vilja investera – och sedan ska du förhandla villkor med dem.

Självklart ska du ha en bra presentation och bra argument för varför just ditt företag är värt att investera i, men du ska också kunna visa att du är en bra person att investera i:

  • Du måste kunna sälja in din vision för investerare.
  • Teamet i bolaget är avgörande för investerare. Visa att ni som team har rätt drivkrafter, kompletterande kompetenser och förmåga att bygga tillväxtbolag. Presentera varje team-medlem, betona kompetenser och kärnvärderingar ni som bolag har för att nå framgång. Vilka ni är kommer att göra skillnaden mellan succé och misslyckande.
  • Pitcha in varför just ni är bäst positionerade för att vinna er marknad, varför ni är unika jämfört med konkurrerande alternativ – och specificera bolagets hållbara konkurrensfördelar.
  • Presentera er affärsmodell, resultat ni uppnått hittills på kort sikt samt hur ni ska få återkommande kunder och överkomma hinder i marknaden.
  • Du måste vara ärlig och visa upp en realistisk och transparent bild av företaget och dess värde. Allt annat kommer att genomskådas och framstå som oseriöst.
  • Till sist måste du visa att du inte bara är ute efter kapital och att du förstår värdet i den kompetens och det nätverk som investerarna sitter på.

Ett misstag som många gör är att de värderar sitt företag och sin affärsidé alldeles för högt. De flesta investerare ger inte många kronor för en idé, de vill se något som faktiskt kan genomföras. Och de vet att det är dyrt att göra en idé till verklighet.

Tänk på att riskkapitalister och affärsänglar har stor affärskunskap. De vet hur mycket det kostar att utveckla, sälja och marknadsföra produkter och tjänster – att lova guld och gröna skogar kommer bara göra att du tappar i trovärdighet. Om du däremot visar att du förstår utmaningarna så kommer det att tala till din fördel.