Fredrik Kuoppa, affärschef på Almi

Sex enkla sätt att minska din energikostnad

Affärsutveckling

Spritter det till i kroppen när du hör ordet energieffektivisering? Vi vet, det händer sällan hos många – men! Det borde göra det hos dig som företagare. Varför? Det vet Fredrik Kuoppa, affärschef hos Almi Mitt, som här ger sina bästa råd för att energieffektivisera, minska dina kostnader och miljöpåverkan.

Vi har fått uppleva höga energipriser. Vårt hållbara fokus har också lett till ett större behov av koll på vår energiförbrukning – inte minst för alla företag. 

– Av två skäl. Det ena är att det är väldigt många företag som gör av med onödigt mycket energi. Här finns mycket pengar att spara, säger Fredrik och fortsätter:

– Andra delen är direkt kopplad till miljö. All energi vi gör av med ger ett klimatavtryck, som vi behöver få ned. Att energieffektivisera är verkligen win-win – du gör något positivt för miljön och sparar samtidigt pengar.

Försök få till samma beteende på jobbet som du har hemma

– Första steget är att samla personalen och ta ett snack om hur ni kan få till samma beteende på jobbet som ni har hemma. Inget ska vara på i onödan. Att minimera förbrukningen är det överlägset bästa sättet att minska energikostnaden. Inte att jaga billigare elavtal – det är sekundärt och påverkar bara en mindre del av hela kostnaden. I snitt kan ni spara runt tio procent av er förbrukning genom att få till samma beteende på jobbet som hemma, säger Fredrik.

Gör en nattvandring

– Om du har en anläggning, knata dit när den är stängd, kvälls- eller nattetid, och gå igenom lokalerna. Är det något som är på som inte ska vara det? Ventilation utan styrning är en energislukare. Den puttrar hela tiden och drar väldigt mycket el. Kompressorer, belysning och värmeslingor är också ofta på i onödan.

Vill du göra ännu mer – se över allt ni har som förbrukar el hela tiden och sätt timer på utrustningen där det är rimligt och möjligt. Ett klassiskt exempel är plug-in-kylar för läsk i livsmedelsbutiker.

Att minimera förbrukningen är det överlägset bästa sättet att minska energikostnaden.

Fredrik Kuoppa, affärschef Almi Mitt

3. Mät och följ upp

– När du börjar titta på och mäta den totala energiförbrukningen har du en utgångspunkt som du följer upp löpande. Statistik för elförbrukningen kan du få från elhandelsbolaget eller elnätsbolaget, ofta inloggad digitalt via “Mina sidor”. Se över värme och varmvatten också i möjligaste mån.

Försök få hela företaget engagerat i att minska er förbrukning, följ upp och sparade pengar kan exempelvis gå till välgörenhet eller till att göra något kul ihop? Det kan sporra alla att bidra.

4. Leta efter avvikelser

– Får du koll på förbrukningsmönster kan du också leta efter avvikelser. Är förbrukningen högre vissa dagar eller tider och vad beror det på? En bilfirma upptäckte exempelvis en avvikelse en vanlig torsdag kväll. Det visade sig att en person, ekonomifunktionen, jobbade över och lät hela bilhallen vara tänd. Utifrån upptäckter kan ni skapa nya rutiner.

5. Ha en dialog med kommunen

– I de flesta kommuner finns energirådgivare som du kan vända dig till om du vill energieffektivisera. Se vad de kan hjälpa till med som kanske inte kostar något eller väldigt lite. De kan ofta även tipsa om vilka som kan utföra exempelvis en energikartläggning, som ger dig järnkoll på energiflöden och en genomlysning av alla möjliga energitjuvar och förbättringsförslag. Då kommer en expert till er och ser över alla bitar. Nackdelen är att det kan bli rätt dyrt, men det finns bidrag att söka vilket många missar.

6. Börja – alla företag kan göra något!

– Du kan göra mycket utan att det kostar dig något. Bara genom att följa tidigare enkla tips kan du lyckas med relativt stora besparingar. Det är enkelt att minska din förbrukning och miljöpåverkan om du fokuserar på det.

Vi har sett hysteriska nivåer för energipriser periodvis och måste troligtvis leva med höga priser framöver också. Dessutom måste vi verkligen göra allt vi kan för att värna om vår miljö, säger Fredrik Kuoppa.

Fakta: Nio energifällor att se upp med på jobbet!

  • Ventilation utan styrning
  • Kompressorer som läcker alternativt aldrig stängs av
  • Plug-in-kylar – står på hela dygnet, även om exempelvis dryck bara ska vara kall innan kunden köper den
  • Värmeslingor – kanske i en lastbrygga, igång även sommartid
  • Motorvärmare utan styrning
  • Belysning som är på i onödan alternativt bör sektioneras (vid stora lokaler med olika verksamhet)
  • Varma radiatorer på kontoret samtidigt som komfortkylan är aktiv – man värmer och kyler samtidigt
  • Smutsiga ventilationsfilter – viktigt att byta regelbundet
  • Otäta dörrar eller portar

TIPS! Ta en mikropaus direkt och se över någon av fällorna på listan.