Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Digitala seminarier – för dig som är företagare eller som arbetar som företagsstödjare

Företagare ställs just nu inför tuffa utmaningar. Vi vill skapa bättre förutsättningar för psykisk hälsa och långsiktigt starka och uthålliga företagare.

Vi erbjuder två kostnadsfria digitala seminarium

Det första seminariet riktar sig till dig som är företagare, och det andra riktar sig till dig som är företagsstödjare.

 


Digitalt seminarium: Hur tar du som företagare hand om dig själv?

Kostnadsfritt seminarium för dig som företagare.

Seminariet riktar sig till dig som är företagare och behandlar temat ”hjälp till självhjälp” och hur du kan lära dig att känna igen varningssignaler för stress och oro hos dig själv och andra. Det är gratis att delta och du får konkreta tips och råd för att förbli en ”Långsiktigt Hållbar Företagare” – som person och individ. Utbildningen genomförs under ledning av Magnus Adell, leg psykolog, leg psykoterapeut, KBT. Upplägg: 15 - 20 st per tillfälle. Diskussionsgrupper.

Innehåll

 

  • Hur tar jag hand om mig själv och mina kollegor i svåra perioder.
  • Tecken på ohälsa/stress att vara uppmärksam på hos sig själv och andra. 
  • Hur kan jag samtala med en kollega som jag misstänker mår dåligt.
  • Orientering kring stress och hur psykisk belastning kan påverka måendet.

Datum: 20/10

Kurslängd: 2 timmar per tillfälle

Plats: Zoom

 

Onsdag 20:e oktober

 

 

 

Dina personuppgifter hanteras enligt Almis integritetspolicy.


Digitalt seminarium: Hantera svåra samtal

Kostnadsfritt seminarium för dig som kommer i kontakt med företagare i din vardag.

 Detta är en utbildning för dig som möter företagare i din roll som företagsstödjande aktör. Utbildningen behandlar hur det är att möta personer som har en ansträngd situation och hur du kan bli bättre på att hantera det personliga mötet och kontakten med en person som upplever oro, stress eller belastning, oavsett vad som ligger bakom detta. Utbildningen genomförs under ledning av Magnus Adell, leg psykolog, leg psykoterapeut, KBT.

 

Innehåll

 

  • Orientering kring stress och psykisk ohälsa under påfrestande omständigheter.
  • Samtalsmetodik för dig som möter företagare, hur man kan stötta och vägleda.
  • Balansera mellan bekräftelse av situation och att ha ett fokus framåt.
  • Att vara en aktiv lyssnare, känna av signaler och ha beredskap för olika reaktioner.

 

Datum: 13/10

Kurslängd: 2,5 timmar

Plats: Zoom

 

Onsdag 13:e oktober

 

 

 

Dina personuppgifter hanteras enligt Almis integritetspolicy.

 

Seminarieledare: Magnus Adell


Magnus Adell är leg psykolog och leg psykoterapeut, KBT med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med utbildningar kring kommunikation och arbetsliv. Inom ramen för sin verksamhet så utbildar han inom privata och offentliga verksamheter i samtalsmetodik.

Almi Företagspartner i Uppsala och Region Uppsala står bakom dessa seminarier. Almi ägs av staten och Region Uppsala. Almi Uppsalas uppdrag är att stötta företagare i Uppsala län.

Övrigt informationsmaterial till dig som företagare

Information till företag till följd av coronaviruset

verksamt.se

 

Självhjälp vid oro, 1177
Region Uppsala erbjuder självhjälpsprogram för att hantera oro för covid-19.
https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig/

 

Få bättre koll på företagets ekonomi och lönsamhet
Simulera din affär

 

Digital information och utbildning

almi.se/uppsala/kalendarium