Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Innovation
– hur ska du förnya dig i en föränderlig värld?

Innovation

Världen förändras allt snabbare och kraven på förnyelse, dvs. innovation, ökar i samma takt. Det innebär nya krav – och möjligheter – på företagare att utveckla nya och långsiktigt hållbara affärsmodeller. För faktum är: att inte göra någonting är inte det samma som att stå still, utan för många en risk att hamna på efterkälken. 

Vad menar vi med innovation?

En innovation behöver inte enbart vara en ny produkt eller tjänst, utan kan även vara en ny process, en ny affärsmodell, eller ett nytt sätt att organisera sig på. 

En uppfinning är skapandet av nya saker och innovation är tillämpningen av nya saker i praktiken.
Joseph Schumpeter, nationalekonom

Att förnya sig är dock något som berör alla företag, oavsett om du befinner dig i starfasen eller behöver utveckla ett redan befintligt företag. Men beroende på var du befinner dig så kan behoven variera. 

Vilka utmaningar kan det finnas med innovation?

Att vara först med något är svårt – du kan till exempel vara ute för tidigt, det tar tid att etablera ny teknik, och ju mer innovativ din idé är, desto större risk och sannolikhet är att det kommer ta längre tid innan idén blir lönsam. Och antagligen är du inte ensam på marknaden, det finns alltid andra aktörer som också kan lösa dina kunders behov. Var finns dina största värden? För många företag finns de bland de immateriella tillgångarna.

 

Utmaningarna kan således vara många och dessutom tillkommer legala krav och eventuellt begränsade resurser vad gäller personal och finansiering. Det är även lätt att fastna i sin egen idé, och många saknar ett nätverk och/eller bollplank som kan ge idén den där sista skjutsen den behöver.

 

Men det allra viktigaste är att förstå vad din kund behöver och är villig att betala för.

Var kommer Almi in i bilden?

Almi är den aktör som träffar flest företagare med innovativa affärsidéer – såväl nystartade som redan etablerade företag. Vi förstår vilka utmaningar du står inför och med vår långa erfarenhet kan vi stötta dig att ta nästa steg. Vi finns nära dig i hela landet, och tack vare vårt breda utbud av erbjudanden kan vi vara med på ditt företags hela utvecklingsresa.

 

Fördelar med Almi:

 

  • Vi erbjuder både finansiering och affärsutveckling som alltid har ditt företags utveckling och förnyelse framför ögonen.
  • Vi har unika verktyg som vi använder utifrån dina behov.
  • Du får träffa andra i samma situation.
  • Vi har ett stort nationellt och internationellt nätverk som du kan dra nytta av.
  • Vi är en oberoende samtalspartner utan eget vinstintresse.

Nästa steg

Det allra första som sker är att du träffar en av våra rådgivare för ett första, förutsättningslöst möte där vi diskuterar dina behov och tänkbara nästa steg. Om det visar sig att någon av våra samarbetspartners är den som bäst kan bidra till ditt nästa steg, kan vi hänvisa dig rätt. 

 

Fyll i en intresseanmälan här

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Entreprenör eller intraprenör? 

Entreprenör är en person som tar en idé om en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén.

 

Intraprenör är en anställd som tar ansvar för och driver utveckling och förändring, innovation, i det företag eller den organisationen där de arbetar. 

"En innovation innebär införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst), process, nya marknads-föringsmetoder eller nya sätt att organisera affärs-verksamhet, arbets-organisation eller externa relationer.” 

 

Oslomanualen