Strategigrupp VD

I en strategigrupp för företagsledare hjälps deltagarna åt med att lösa tillväxtutmaningar och lär av varandra tillsammans med erfarna rådgivare från Almi. Programmet inkluderar individuell coachning.

Vem riktar sig programmet till?

Strategigrupp VD riktar sig till dig med fler än tio anställda och en omsättning på minst 10 MSEK.

Vilket värde ger programmet dig?

VI djupdyker i dina prioriterade områden, sätter tydliga mål och en konkret tillväxtplan.

Tidsåtgång och kostnad för programmet?

Programmet pågår under ca 1 år och kostar mellan 10 000 kr och 16 000 kr, inklusive individuell coachning.

Kort om upplägget

Programmet fokuserar på att lösa respektive företags tillväxtutmaningar genom kunskapsutbyte i grupp varvat med individuell rådgivning.

Gruppen består av max sju deltagare i en mixad grupp av företagsledare från olika branscher och med olika bakgrund.

Programmets innehåll

Vi identifierar viktiga områden för företagets fortsatta utveckling, tar fram tydliga mål och en konkret tillväxtplan.

Du får chans att lyfta blicken från de operativa frågorna och tänka långsiktigt tillsammans med ledare i samma situation. Du får även möjlighet att stärka ditt ledarskap och få ett större nätverk av entreprenörer, experter och rådgivare.

Kick-off

Från lunch till lunch.

Värddagar

Halvdagsträffar på alla deltagande företag med fokus på respektive företags tillväxtutmaningar.

Individuell rådgivning

Vi tar fram en tillväxtplan med mål och en konkret handlingplan. Två träffar à 3 timmar.

Du får coachning för att omsätta handlingsplanen i praktiken. Totalt 6 timmar.

Anmäl dig till Strategigrupp VD i Västra Götaland

Strategigrupp VD med individuell coachning startar löpande i Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg. Anmäl ditt intresse och se planerade startdatum.

Strategigrupp VD
Anmälan till Fyrbodal
Strategigrupp VD
Anmälan till Göteborg
Strategigrupp VD
Anmälan till Sjuhärad
Strategigrupp VD
Anmälan till Skaraborg