Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
24 maj 2022

3 snabba till Edith Sundqvist, vVd Oazer

Edith Sundqvist, vice Vd, Oazer AB

Vi har träffat Edith Sundquist, vice Vd på Oazer, och ställt 3 snabba frågor runt verksamheten och Almis gröna lån:

Vilken är er gröna satsning?
Oazer AB:s gröna satsning ligger i bolagets ”ryggmärg” – vi är det enda svenska företaget som utvecklar och säljer vätgastankstationer, produkter som möjliggör produktion, lagring och tankning av fordon med vätgas som kommer från sol och vindkraft. Med andra ord noll utsläpp.

 

På vilket sätt har Almi kunnat möjliggöra denna?
Oazer jobbar med väldigt ny teknik och teknologi som är väldigt dyrt, enskilda komponenter kan kosta några miljoner. Almis gröna lån har möjliggjort inköp av komponenter samt vår marknadssatsning. Här liksom i andra branscher är det viktigt att kunna nå kunden och synas samtidigt som kundbearbetningsprocessen är mycket lång därför att tekniken är dyr och kunskapen kring den begränsad. Det vi säljer och tar fram är vätgassystem och vätgasinfrastruktur och detta är stora och långsiktiga satsningar/projekt som kräver tillståndshantering och inblandning av många myndigheter innan vätgastankstationen kommer i drift.

 

Har du något tips till andra företagare som kämpar för att göra hållbarhet till en central del i sin affär?
Det är en väldigt svår fråga, varje verksamhet är unik, men jag tror att det är viktigt att se över sina processer, titta på nya tekniska lösningar, generellt vara öppen för förändring och utveckling. Att arbeta och tänka hållbart ställer nya krav på företaget men även på individen/medarbetaren/kunden/konsumenten. Ofta handlar det om behovet att ändra beteende, gammal vana, bryta mönster. Idag nämner nästan alla företag ”hållbarhet” i sina affärsmodeller/planer, men inte alla lever upp till det.


Att införliva ”hållbarhet” i en mogen verksamhet möter inte sällan motstånd. Det är viktigt med en tydlig målsättning i företagen, kunskapslyft, med skapande av nya tankemönster där fokus ligger på möjligheter som de nya hållbara lösningarna erbjuder och inte på problem som uppstår i och med att vi behöver ändra vårt sätt att agera, jobba, konsumera. Trots svårigheter finns det fler och fler bolag som satsar idag på miljövänliga och hållbara produkter/tjänster/lösningar. Pandemin hjälpte oss lite med det, t.ex ersätts många flygresor mellan Umeå och Stockholm för ett 2-3 timmar långt möte med ett Teams-möte, något som inte var lika självklart före pandemin.