Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
22 september 2021

Maria del Rosario García Gil och Edwin Mörtell SKAPA-prisets vinnare i Västerbotten 2021

SKAPA emblem

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. Årets länsvinnare av SKAPA-priset i Västerbotten är Maria del Rosario García Gil med Vertisá vertikal odlingsmodul. Edwin Mörtell är länsvinnare i ungdomskategorin SKAPA Talang med innovationen Clearpipe.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. 


Den regionala juryns arbete handläggs av Länsstyrelsen i Västerbotten. Juryordförande är Ingrid Westman från Almi Företagspartner Nord AB. Övriga jury-platser har bemannats av Idéforum Skellefteå, Länsstyrelsen Västerbotten, Sparbanksstiftelsen samt Uppfinnarföreningen.

De två vinnarna av SKAPA-priset i Västerbotten presenterades idag på Länsresidenset i Umeå av Landshövding Helene Hellmark Knutsson. Maria och Edwin går nu vidare till en nationell jury och den nationella prisutdelningen vid SKAPA Innovationsgala 11 november 2021.

Vinnare av SKAPA-priset i Västerbotten

Maria del Rosario García Gil, Vertisá vertikal odlingsmodul

Motivering:

Ett anpassningsbart bevattningssystem för vertikal odling främjar vertikala gröna väggar inomhus och utomhus. Vertikala trädgårdar är en nyckelfråga i hållbara städer där de minskar såväl föroreningar som energiförbrukning samt ökar biologisk mångfald.


Nuvarande bevattningssystem för vertikala trädgårdar är inte framtagna för växters egenartade vattenbehov och får därmed svårigheter på grund av igensättning och övervattning. Detta orsakar skador och undermålig tillväxt i odlingarna. Vertisà har utvecklat ett vertikalt integrerat, unikt odlings- och bevattningssystem som förser varje enskild växt med rätt vattenmängd enligt dess behov.


Lösningen grundas på en naturvetenskaplig och teknisk bas och vi spår Vertisà och Rosario García-Gils innovation en ljus framtid då hållbara städer och lösningar för omställningen till dessa kommer att efterfrågas alltmer!

Vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer, SKAPA Talang i Västerbotten

Edwin Mörtell, Clearpipe

Motivering:

Vinnaren av SKAPA talang har förmågan att hitta en lösning på vardagsproblem, som andra irriterat lever vidare med. Den vinnande lösningen bygger på ett problem som vi alla ställs inför – det klassiska stoppet som uppstår i vattenlås.

Lösningen ”Clearpipe” liknar de vattenlås som finns på marknaden idag, men har försetts med ett inbyggt filter; Ett filter som lätt byts ut eller rengörs.

Resultatet blir renare vatten och bättre sanitet då onödig smuts inte transporteras ner i avloppet. Genom Clearpipe förväntas bostäder producera mindre smuts och orsaka mindre slitage på avlopp, avloppsstammar och andra vattenledningar.

Edwin Mörtell, den unge innovatören bakom Clearpipe, har genom att våga tänka stort skapat möjligheter. Talessättet ”Det är de små sakerna som gör den stora skillnaden” tillsammans med den unika förmågan att hitta lösningar på kundens svordomar ligger bakom framgångarna – Västerbottens vinnare av SKAPA talang spås en lysande framtid.