Hanna Wessman, rådgivare hos Almi.

3 tips för dig som vill växa

Lån

Hanna Wessman är rådgivare hos Almi och ger här tre viktiga tips när ditt företag är i tillväxtfas.

  1. Ha koll på likviditeten
    – Det är superviktigt att ha koll på kassan, likviditeten och, om du ska ta in kapital, visa för investerare och finansiärer vad du har för plan framåt och utrymme för olika scenarier. Visa hur du kan ta dig till lönsamhet och hur snabbt det kan gå.
  2. Hitta en långsiktig partner
    – Om du tar in kapital – försök verkligen hitta en investerare som tänker långsiktigt. Saker tar ofta längre tid och är dyrare än vad du planerar för. Då är det viktigt att ha gjort sin riskbedömning och ha rätt partner.
  3. Bygg teamet
    – När du och företaget ska växa är det också jätteviktigt att ni är ett team och gör resan tillsammans. Då minskar sårbarheten, påfrestningar och du som ledare kan hålla längre.