Om Almis lån

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. I många fall behövs det också kapital. På Almi kan vi det här med företagande. Oavsett vilken satsning du står inför bör du kontakta Almi.

  • Står ditt företag inför en ny fas i utvecklingen? Ser du möjligheter för företaget att växa eller effektiviseras? Med Almi Företagslån blir det enklare att finansiera dina investeringar. Det kan till exempel gälla en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning. Men vi sätter inga formella begränsningar för hur lånet ska användas utan lyssnar på varje kunds speciella förutsättningar.
  • Gäller det en internationell satsning kan Almi hjälpa dig med olika former av exportfinansiering.
  • Är du på väg att köpa ett företag? Med vårt Företagslån hjälp blir det enklare att finansiera köpet.
  • Du kanske tänker starta nytt företag och behöver finansiering? Med Almis lån kan det bli möjligt. För ett nystartat företag som saknar historik kan det vara svårt att få finansiering på annat håll som täcker hela ditt behov – då kan Almi vara en hjälp och ett komplement.
  • Gäller det ett innovationsprojekt? Almi har flera olika finansieringsmöjligheter, bland annat Innovationslånet.

Så här fungerar det

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Vi brukar säga att lånen är marknadskompletterande. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt företags utveckling och ekonomiska situation. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank. Vår finansiella bedömning baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen. För Almi är inte den formella säkerheten viktigast. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

Ansökan

Alla lån hanteras av Almis regionala dotterbolag. För mer information om lån och kontaktinformation väljer du län i menyn på denna sida.

Vill du ansöka om lån? Låneansökan »

Gå till ditt regionala Almi-bolag

Våra tjänster kan variera från region till region. Välj län så kommer du till ditt regionala Almi-bolag.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube