De skapar framtidens butiksmaterial. I dag.

Alla företag vill att deras produkter ska synas, men konsumenter lägger i snitt märke till mindre än en hundradel av utbudet när de handlar i en butik. Motion Display har tagit fram en unik lösning med blinkande skyltar som garanterar att produkten blir sedd. Almi har följt dem på utvecklingsresan.

Mer än 70% av våra köpbeslut tas direkt vid produkthyllorna. Traditionell hyllreklam och information via exempelvis trycksaker eller tv-reklam har dock inte kunnat garantera kundernas uppmärksamhet i butiken. Dessutom är produktionen av framför allt TV-reklam väldigt kostsam.

Uppsalaföretaget Motion Displays elektroniska skyltar är därför revolutionerande i sitt slag. Med deras unika teknologi går det att tända och släcka – på förhand bestämda – segment och budskap i skyltarna vilket gör att det ser ut som en rörlig bildskärm. Själva e-pappret och displayen är i grunden svartvita, men Motion Display adderar ett färgtryck ovanpå. Kombinationen av rörlighet och färg har visat sig ha enorm attraktionskraft på köparna.

– Vår grundidé baserades på övertygelsen att rörlighet på hyllan kan skapa mer uppmärksamhet och försäljning. Resultatet talar sitt tydliga språk. Dessutom är våra e-skyltar, till skillnad från exempelvis en tv-skärm, väldigt billiga att installera och underhålla, säger Anna Engholm, vd på Motion Display.

Från idé till hylla
Motion Display testade tidigt idén i praktiken och lyckades sedan få till ett avtal att köpa den viktiga komponenten "e-papper" från världsledande E Ink. Bolaget har sedan dess lagt ner närmare 100 miljoner kronor på utveckla produkten och sätta upp storskalig produktion i Kina. För att kunna ta fram en teknologi som denna krävs resurser och Almi kom in i bilden redan på idéstadiet.

– Almi har varit med oss hela vägen vilket har betytt jättemycket. I början handlade det om lånekapital och i ett senare skede om utvecklingscheckar och internationaliseringsbidrag. Nu är vi även delaktiga i Almis Tillväxtprogram, förklarar Anna.

En stor fördel är att ingen annan på marknaden erbjuder exakt samma sak i nuläget, vilket märks på tillströmningen av kunder. Motion Display kan visserligen inte garantera att de elektroniska skyltarna leder till ett köp, men däremot att konsumenterna stannar upp och ser dem. Flera studier visar dock att försäljningen ökar kraftigt när man byter från traditionellt försäljningsmaterial till företagets e-skyltar.

Sedan 2011 sker all produktion utan mellanhänder och företaget växer så det knakar. Kunderna – många av dem företagsjättar som Coca-Cola och Goodyear – skickar beställningsunderlag till Motion Display som sedan skapar det unika försäljningsinnehållet för varje skylt. Produktionen av själva displayen äger rum på företagets fabriker i Kina och i vissa fall hjälper Motion Display även till med installationen i butikerna. Väl på plats blinkar skyltarna i upp till ett år och kan ställas in för att automatiskt ändra budskap efter en viss tid.

Från Uppsala till USA
Motion Display satsar nu hårt på den amerikanska marknaden, där tillväxtpotentialen är enorm. Beställningsvolymerna skiljer sig mycket från de på hemmaplan, då ett enda amerikanskt köpcenter kan ha behov av tusentals displayer. Prognosen ser ljus ut och som grädde på moset har Motion Display antagits till UCLA:s "Global Access Program", vilket innebär att företagets marknadsförutsättningar kommer att analyseras på djupet av branschexperter. Endast åtta svenska företag finns med på listan och satsningen bekostas av svenska staten genom bland andra Almi.

– USA har sprungit om Europa och målet är att få tillgång till relevant expertis inom vårt område, vilket det här programmet kan ge oss. Vi ser att vi bryter ny mark och att vi får allt fler återkommande kunder. Innan vi kommit så långt som vi gjort nu var vår ständiga utmaning kapital. Nu är det viktiga att optimera denna fantastiska möjlighet. Almis stöd är ovärderligt, avslutar Anna.

Annas 3 tips till idérika företagare:

1) Om du har en unik affärsidé – testa den först på målgruppen. "Fungerar det verkligen med blink i butikerna?"
2) Säkerställ tillgång till kapital och se till att ha dedikerade nyckelpersoner.
3) Sätt kvalitet framför kvantitet, jobba hårt och fokuserat.

Tillväxtlyftet är ett samverkansprojekt för att stödja och utveckla små och medelstora företag så att fler företag i Östra Mellansverige når ut och vidgar sin marknad internationellt. Projektet finansieras av ALMI, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.

Om Motion Display

Företagsnamn: Motion Display Scandinavia AB
Grundades: 2005
Företagets säte: Uppsala
Antal anställda: 12
Kunder: Multinationella leverantörer och kedjor, däribland Coca-Cola, Electrolux och Goodyear.
Tips till andra som vill starta företag: Kom ihåg att en b-idé och ett a-gäng oftast är bättre än tvärtom. Vi har fantastisk personal!

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook