Få koll på företagets ekonomi och lönsamhet

Har du bra koll på ditt företags ekonomi och hur du kan skapa lönsamhet? Alla företag har inte det. Vi hjälper dig gärna att förstå de ekonomiska förutsättningar och möjligheter som just ditt företag har.

Få ekonomiskt självförtroende

Undrar du varför det inte finns pengar på kontot även om affärerna går bra? Står du inför en satsning och är osäker på hur den kommer att påverka ditt företag? Vill du förbättra företagets lönsamhet och behöver hjälp med en handlingsplan, och tycker att ekonomiska rapporter och nyckeltal är svåra att förstå?

Vikten av att ha koll på företagets ekonomi

När du har träffat oss kommer du, oavsett intresse och kunskap inom företagsekonomi, att ha en tydlig och klar bild över ditt företags ekonomi samt en handlingsplan för just dina fokusområden.

Men varför är det så viktigt att ha koll själv? Jo, du behöver själv ta ansvar för och äga ditt företags ekonomi – istället för att förlita dig på att “någon annan” har koll och flaggar om det är något som behöver åtgärdas.

Som företagare är det viktigt att förstå ekonomin i ditt företag. Små justeringar kan ha stor påverkan på din likviditet. 

Fördelar med att ha koll på företagets ekonomi :

Ökad lönsamhet

Genom att ha koll på hur resultat- och balansräkning hänger ihop och hur det påverkar kassaflödet kan du lättare ha kontroll över din lönsamhet.

Risker och utmaningar identifierade

Genom en ökad förståelse för den egna ekonomin kan du enklare identifiera risker/utmaningar kopplat till lönsamheten.

Rätt prioriteringar

Öka förståelsen för hur olika mål och åtgärder påverkar företagets ekonomi.

Så kan Almi hjälpa

Tillsammans med dig tittar vi på ditt företags ekonomiska nuläge på ett enklare sätt än med traditionella rapporter.

Som företagare är det viktigt att förstå ekonomin i ditt företag. Små justeringar kan ha stor påverkan på din likviditet. 

Vi hjälper dig att titta på ditt nuläge samt simulerar din framtida affär och ekonomi för att öka förståelsen för hur olika mål och åtgärder påverkar företagets ekonomi. 

Vi hjälper dig bland annat att:

 • visualisera företagets ekonomi
 • jämföra ditt företags ekonomi med en konkurrent eller med branschen
 • identifiera eventuella utmaningar
 • utvärdera och synliggöra dina framtida planer/scenarier
 • få bättre insikt om vad som driver företagets lönsamhet och tillväxt
 • få koll på hur resultat- och balansräkning hänger ihop och inte minst hur det påverkar kassaflödet
 • jämföra din affärsmodell med konkurrenter eller branschen
 • ta fram en handlingsplan med prioriterade utvecklingsområden för dig
 • se hur företaget kan finansieras framåt med egna medel och/eller lån

Vi utlovar aha-upplevelser och tips på hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna.

Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren. Vi utgår alltid från ditt företags behov, och oavsett om du har kommit långt i ditt företagande eller befinner dig i starten hjälper vi dig att gå från ord till handling i ditt företagande.

Hur kan resan med Almi se ut?

Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren. Vi utgår alltid från där du och ditt företag står – oavsett om du har kommit långt i din hållbarhetsresa eller befinner dig i starten hjälper vi dig att gå från ord till handling i ditt företagande.

Första mötet – ett behovssamtal

Vid vårt första möte går vi igenom ditt företags behov och utmaningar, och ser hur Almi eller andra aktörer kan möta dina behov. Vi ställer frågorna och ger dig verktygen – du har svaren, och tillsammans sätter vi en plan för framtiden.

Innan du blir kund

Din rådgivare skickar ett förslag på nästa steg som du godkänner. När vi inleder en affärsrelation ber vi dig även fylla i en kundkännedom. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

Läs mer om kundkännedom här

Hållbarhetsdialog för att rusta dig för framtiden 

Oavsett om nästa steg är ett lån eller en affärsutvecklingstjänst hos oss kommer du att ha en hållbarhetsdialog med oss. 

Hållbarhet är viktigt då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här hållbarhetsdialogen kommer in. När du tar del av Almis samtliga tjänster kommer du alltid att ha en hållbarhetsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus.

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med en rådgivare har ni en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

Hållbarhetsdialogen tar cirka 1-3 timmar och är helt kostnadsfri. 

Vad du får med dig 

Din fortsatta resa tillsammans med Almi kan se lite olika ut beroende på vad du och din rådgivare kommit fram till. Men du kommer alltid att få med dig: 

 • En relevansanalys 

  Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Via relevansanalysen har du och din rådgivare identifierat vilka områden som är relevanta för just ditt företag att jobba med och fokusera på.   

 • Dubbel västentlighetsanalys 

  Dubbel väsentlighetsanalys tar hänsyn till både den påverkan som företaget har på människa och miljö och den påverkan hållbarhetsfrågor kan ha på företagets finansiella ställning.

 • Prestationsanalys 

  I prestationsanalysen får du gapet mellan förväntningar och faktiska/uppnådda resultat eller faktiska och möjliga resultat i din verksamhet. Analysen kan vara ett användbart verktyg för att svara på frågor som: Var är vi? Var vill vi vara? Och hur tar vi oss dit?

 • Genomlysning av företagets risker och möjligheteter

  Tillsammans med din rådgivare har ni identifierat nya affärsmöjligheter genom att få in hållbarhet i ditt företagande. Ni har även identifierat vilka risker som finns om du inte börjar med ditt hållbarhetsarbete. 

 • En handlingsplan
  Efter avslutat möte har du en övergripande handlingsplan vad som är nästa steg för ditt företag – oavsett om det är tillsammans med Almi, med en annan samarbetspartner eller på egen hand. 

Nästa steg

När du och din rådgivare är överens om att det ni kommit överens om är genomfört, följer vi alltid upp med ett avstämningssamtal där vi reflekterar kring frågor som: Vad är gjort? Hur har det gått? Och vad är ditt nästa steg?

Boka möte

Boka då ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till någonting förutom en väg till en hållbar tillväxt.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Boka ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något, men du får en möjlig väg till en hållbar tillväxt.

Jag är intresserad av
Har du ett registrerat bolag?
Gäller det en innovativ affärsidé?

Ibland är det inte vi som har den lösning du behöver

Almi är ett statligt ägt bolag och vårt uppdrag är att det ska gå bra för dig och Sveriges företagare. Ibland är det inte vi som har den lösning som du behöver just nu.

Då kan vi tack vare vårt stora nätverk hjälpa dig vidare genom att hänvisa till en annan aktör som kan hjälpa dig med ditt fortsatta arbetet.

Här är några av de aktörer vi samarbetar med.