Har du hållbarhetsstjärnor i organisationen?

Du vet att ni måste satsa på hållbar utveckling för att vara ett av framtidens företag. Men för att nå målen behövs medarbetare med rätt kunskap.

Leta internt efter dina hållbarhetsstjärnor

Titta inåt i organisationen när du ska sätta igång med företagets hållbarhetsarbete. Ofta finns redan stjärnorna där.

Ta tillvara på medarbetarna

Hur ser deras tidigare erfarenheter, intressen och kunskaper om hållbarhet ut? Kanske finns det redan hållbarhetsstjärnor i organisationen?

Delegera ansvar

Ge också ansvaret för hållbarhetsområdet till rätt medarbetare. De ska ha mandat att bestämma och utveckla er framåt.

Utbilda för framtiden

Om ni ser att det behövs ännu mer kompetens inom området – skaffa er den kunskapen! Det är en satsning och omställning som lär generera lönsamhet.

Ofta finns det hållbarhetsstjärnor internt - det gäller bara att hitta dem!