Två viktiga frågor att ställa dig och medarbetarna

Visst vet du vikten av att mäta för att kunna utveckla?

Här är två frågor som du kan ställa dina medarbetare eller dig själv för att mäta företagets hållbarhetsengagemang.

Om du har anställda

Om du jobbar i ett företag med anställda kan du fråga medarbetarna i en enkät eller intervju:

  • Känner du dig delaktig i företagets hållbarhetsarbete?
  • Vet du hur du förväntas bidra till företagets hållbarhetsarbete?

Svarar de nej? Då krävs insatser! Det kan handla om utbildning för mer kompetens, resurser eller kommunikation.

Om du jobbar ensam

Om du jobbar ensam i företaget eller ni bara är ett fåtal anställda kan du fråga dig själv detsamma:

  • Har ditt företaget ett hållbarhetsarbete?
  • Vet du hur du förväntas bidra till ditt företags hållbarhetsarbete?

Även här: Kommer du fram till ett nej är det dags att starta upp ditt arbete.

Två viktiga frågor att ställa dig och medarbetarna.