Vill du vara en attraktiv arbetsgivare?

Alla arbetsgivare vill såklart attrahera och behålla värdefulla talanger. Ert hållbarhetsarbete är en viktig faktor för att göra det.

Attrahera kompetens med ditt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Se hur du kan attrahera kompetens genom det ni gör inom hållbar utveckling.

Tänk så här:

Involvera dina medarbetare i hållbarhetsarbetet

Berätta hur ni arbetar med hållbarhet i samband med rekrytering. Då visar ni direkt att arbetet är prioriterat.

Satsa på en miljöpolicy

För att visa att ni är en medveten arbetsplats kan det vara viktigt att också skapa en miljöpolicy. Här visar du på ett strukturerat sätt hur ni förhåller er till miljön. Det kan exempelvis innehålla hur ni använder el och energi, transporter och hur ni gör med avfall.

Kommunicera era satsningar

Visa både på er webbplats, i sociala medier och i jobbannonser hur ni satsar på hållbarhet.

Attrahera kompetens genom det ni gör inom hållbar utveckling.