Kan du bidra till samhällen där din verksamhet finns?

Social hållbarhet är en viktig bit i hållbarhetsarbetet som inte får hastas över. Se hur du kan bidra!

Sociala frågor är en viktig del av hållbarhetsarbetet och engagerar både medarbetare och kunder.

Du kan:

Jobba för jämställdhet

Hur ser det ut i din verksamhet? Har kvinnor och män lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att forma sina liv och bidra till samhället? Påverka där du kan!

Främja fredliga och inkluderande samhällen

Arbeta för ett rättvist samhälle som motverkar alla former av korruption och mutor där din verksamhet finns.

Sträva efter en hållbar stadsutveckling

På den plats där din verksamhet finns kan du bidra till att byggande sker hållbart, återvinning fungerar på bästa sätt och arbeta för en säkrare kemikaliehantering.