Låter mångfaldsarbete diffust i dina öron?

Företag som aktivt jobbar med mångfald har en högre ekonomisk avkastning visar studier. Se hur du kan komma igång!

Mångfaldsarbete är mer än bara en policy – hitta ditt sätt att väva in det i ditt företags systematiska arbete.

Du kan:

Se över jämställdheten

Hur lika behandlar ni kvinnor och män? Hur uppmuntrar ni kvinnor och män att vara föräldralediga? Här måste ni sätta mätbara mål som ni stämmer av kontinuerligt.

Prioritera sårbara grupper

Det är först vid rätt prioritering som vi kan komma till bukt med diskriminering och obalans.

Sätt tydliga regler

Utan konkreta riktlinjer och åtgärder i det dagliga arbetet kommer ni ingenstans. Tydlighet är bästa sättet att få med sig organisationen – och att göra skillnad.