Thomas Holmberg

Så sparar Enduce energi när vi duschar

Affärsutveckling

Enduce AB

  1. Behov

    Enduce behövde rådgivning och affärsutveckling i samband med att de skulle kommersialisera sin innovativa produkt.

  2. Lösning

    Almi har stöttat med rådgivning och affärsutveckling under flera faser och även hjälpt till med kontakter och nätverk.

  3. Resultat

    Almis har stöttat Enduce i att gå från produkt till att starta företag och lansera. De har även fått hjälp att konkretisera vad de gör inom hållbarhet och vilket fokus de ska välja när de kommunicerar och säljer.

Enduce vill förändra våra duschar. Med deras nya golvbrunn återvinns 75 procent av energin när du duschar – och nu vill de sätta en ny standard för hela branschen.

Hjärnorna bakom idén till golvbrunnen – Henrik Hagman, teknisk doktor i energiteknik och teknisk specialist, och konstruktören Gustav Svenson – störde sig på ett välkänt problem: Hur vårt varma duschvatten så snabbt sköljs ned i avloppet utan att vi tar vara på energin. Här borde det finnas en möjlighet till energibesparing, tänkte de, och använde många kvällar och helger till att klura fram rätt lösning.

Drygt tio års produktutveckling ligger bakom idén och nu har de tagit fram sin första produkt tillsammans med medgrundarna Thomas Holmberg och Gustav Nord.

Golvbrunn från Enduce.
Enduces lösning påminner om en helt vanlig golvbrunn och passar i de flesta badrum, är enkel att installera och lätt att rengöra. Tekniken saknar helt rörliga delar, eldrivna komponenter, utbytesdelar eller andra komplexa lösningar vilket gör tekniken hygienisk, användarvänlig, kostnadseffektiv och hållbar.
Henrik Hagman med ryggen mot kameran och Gustav Svenson som tittar in i kameran.
Just nu är Enduces främsta fokus att ta produkten till serieproduktion och börja leverera. De har gjort en gedigen utvecklingsresa, är i slutfas av sin verifiering och samlar så mycket data som möjligt till slutprodukt. Parallellt med det jobbar de med att synliggöra produkten. Här är Henrik Hagman och Gustav Svenson som kom på idén till den innovativa golvbrunnen.

Tekniken i Enduces nya golvbrunn gör att utgående använt duschvatten värmer inkommande kallvatten vilket gör att betydligt mindre tappvarmvatten behöver tillföras till duschblandaren.

Så istället för att blanda kallt vatten med varmvatten för att få rätt temperatur, så blandas förvärmt kallvatten med mycket mindre varmvatten. Och du duschar fortfarande i helt rent vatten – det är bara energin som recirkuleras.

– Produkten finns i bruk i flera olika sammanhang där vi just nu testar den med fastighetsägare och boende för att dra så många insikter som möjligt innan den ska serietillverkas, berättar Thomas Holmberg, vd för företaget.

Enduce får löpande in data – bland annat från HSB Living Lab där 2 000 sensorer finns installerade. De har även entusiaster bland privatpersoner som använder och mäter förbrukningen.

– Det vi ser just nu är glädjande data. Folk upplever produkten som att duscha vanligt och det är precis det svaret vi vill ha. Vi vill skapa en ny standard för branschen utan att produkten tar tid och uppmärksamhet från användarna. Du funderar ju inte så mycket på din golvbrunn idag och det tycker vi är rimligt även framöver. Men det kommer såklart kännas betydligt bättre i magen när vi tar tillvara på energin som annars spolas bort, säger Thomas.

Tanken är att produkten ska lanseras under september-oktober 2023 och redan nu är försäljningen igång. Företaget vänder sig både till fastighetsägare, fastighetsutvecklare och konsumenter.

– Vi vill att den ska passa i så många sammanhang som möjligt. Vår drivkraft är att få ut tekniken – det är en viktig produkt som ska finnas tillgänglig ekonomiskt för många och vara lätt att installera.

Samarbetet med Almi

Enduce har fått stöd i två omgångar av Energimyndigheten. I fjol gick myndigheten in med tre miljoner kronor för att Enduce skulle kunna verifiera den senaste versionen av golvbrunnen i samarbete med etablerade branschaktörer.

Från Almi har Enduce fått löpande affärsutveckling och rådgivning längs sin resa.

– Det har varit väldigt betydelsefullt. Det är en ganska stor och komplex apparat – att gå från utveckla en teknisk produkt till att starta ett företag och lansera. Inte minst att synliggöra lösningen – och så har vi den “lilla pucken” finansiering. Det är mycket som ska finnas på plats inför en lansering. Almi har stöttat oss i väldigt många av de här processerna. Allt från att ha en röd tråd och tydligt fokus till att bidra med sitt nätverk, såsom finansiärer och duktiga konsulter inom marknadsföring. De har verkligen konkret hjälpt oss framåt och jag är superglad över samarbetet, säger Thomas.

Fakta: Enduces energibesparing

Efter uppvärmning av fastigheter står tappvarmvatten, alltså varmvatten vi får ur kranen, för den största delen av vår energiförbrukning. För nybyggda hus rör det sig om mellan 35 och 45 procent, och det är när vi duschar som förbrukningen är som allra störst.

Enduce har med innovativ och patenterad teknik gjort det möjligt att använda effektiva, industriella värmeväxlare vilket återvinner 75 procent av energin vid duschning.

Enduce har också tagit del av Almis tjänst inom hållbarhet.

– Vi har fått hjälp att konkretisera vad vi gör och vilket fokus vi väljer när vi kommunicerar och säljer. Efter att ha deltagit i Almis hållbarhetsworkshop har vi integrerat våra mål därifrån till affärsplanen – de är en del av vår identitet och kommunikation.

Enduce får också affärsstöd från techinkubatorn Uminova Innovation i Umeå.

Var är ni om fem år?
– Om fem år har vi etablerat oss som företag, vårt varumärke och med vår produkt som då är branschstandard. Vi har också breddat oss utanför de svenska och nordiska gränserna. En sådan här teknik har otrolig relevans på global nivå. Länder har olika källor till energiförsörjning och i exempelvis Tyskland som använder mycket fossil energi kan vi göra mycket gott med vår produkt. Det bästa sättet att göra skillnad är att sprida tekniken till så många som möjligt och det gör vi genom att verka internationellt, säger Thomas Holmberg.

Fakta: Enduce AB

Grundades: 2021 av Henrik Hagman, Gustav Svenson, Thomas Holmberg och Gustav Nord

Ägare: Förutom grundarna finns fyra ytterligare delägare

Säte: Umeå

Gör: Utvecklar en golvbrunn som återvinner tre fjärdedelar av energin när du duschar

Anställda: Fyra personer Kunder: Försäljning har inletts nu under våren 2023 med leverans under hösten till både företag och privatpersoner

Webb: enduce.se/

Henrik Hagman, Thomas Holmberg och Gustav Svenson