Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Halland stöttar innovativa företag & affärsidéer

Många av våra bolag har en stark affärsidé i grunden, men vad är nästa steg för att skapa tillväxt genom innovation? Vårt mål är att generera tillväxt i regionen genom innovation och förnyelse. Almi Halland finns till för företag inom alla branscher med innovativa projektidéer med potential.

Innovationer handlar om mycket mer än bara produktutveckling eller tekniska framsteg. En kraftigt förändrad tillverkningsprocess, en ny tjänst eller nytt marknadskoncept är en minst lika viktig innovation om den skapar nya värden hos målgrupper och kunder. Det viktigaste är att idén är ny eller väsentligt förbättrad mot de lösningar som finns på marknaden idag och att den har affärspotential.

 

Men att gå från idé och problemformulering till en lanserad produkt eller tjänst som möter nya behov är alltid en utmaning, oavsett om du är nyföretagare med en stark grundidé eller leder produkt- och tjänsteutvecklingen på ett etablerat företag. Därför erbjuder Almi Företagspartner kostnadsfri rådgivning i ert nuvarande eller kommande innovationsprojekt.

 

Våra erfarna rådgivare och vår projektmodell ger stöd i alla delar av innovationsprocessen, alltid under sekretess och utifrån ert behov. Vi har även ett etablerat kontaktnät och finansiella verktyg som ökar era möjligheter att effektivt och med mindre risk förädla er idé till en lösning som når marknaden vid rätt tidpunkt.

Vad menar vi med innovation?

En innovation behöver inte enbart vara en ny produkt eller tjänst, utan kan även vara en ny process, en ny affärsmodell, eller ett nytt sätt att organisera sig på. 

Stöd till innovationer

Almi har verifieringmedel (stöd) till idéer som är nya och som innebär en större risk än normala affärsidéer. I dessa fall behöver man ofta undersöka och testa olika hypoteser, något som verifieringsmedel kan användas till. Stödet är på upp till 50 000 och kräver ingen motfinansiering, det vill säga verifieringsmedlet är ett rent bidrag.

 

Verifieringsmedel ska användas för att besvara kritiska frågor, kring hur eller om man ska driva projektet vidare och är tänkt att vara en del i det tidiga utvecklingsarbetet och kan användas för externa kostnader. Det kan gälla teknisk eller kommersiell utvärdering, nyhetsgranskning, verifiering, prototyp, experthjälp inom teknik, juridik m.m.

 

Idén ska vara innovativ, d.v.s. ny och tillföra ett tydligt värde samt ha en kommersiell potential. Verifieringsmedel är ett bidrag, som rekvireras mot uppvisande av kvitton eller fakturor.

 

Syftet med verifieringsmedel är att minska risken i projekten. Vi rekommenderar att man bryter ned processen i etapper med tydliga milstolpar och delmål. I takt med att projektet utvecklas positivt och närmar sig marknaden kan projektet beviljas medel för att kunna uppnå delmålen.

Vem kan söka?

  • Privatpersoner och företag upp till 250 anställda som har en innovativ idé som ännu ej nått marknaden
  • Privatpersoner kan beviljas upp till 25 000 kr
  • Företag kan beviljas upp till 50 000 kr

För vad kan man söka?

  • Verifieringsmedel kan användas till framtida, externa kostnader för t ex teknisk utvärdering/verifiering, visualisering/mockup, nyhetsgranskning, funktionsmodell, prototyp, experthjälp inom teknik, juridik, immaterialrättsstrategi m.m.

Hur ansöker jag?

Ladda ner de två ansökningshandlingarna till höger och maila över ifyllt till Conny.nilsson@almi.se 

 

 

Kontakta mig gärna om du har frågor!

 

Vill du hellre bli kontaktad? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss!

Conny Nilsson
Conny Nilsson

Detta erbjuder vi inom innovation:

Inspireras av andras företagsresor

Ekonomisk stöd i din tillväxtresa