Framtidssäkra ditt företag

Pris:
Kostnadsfritt

Datum:
Ons 22 maj kl. 09.00–11.30

Sista anmälan:
måndag 20 maj 2024

Plats:
Webb, Webb
Anmäl dig Arrangör: Umeå

Framtidssäkra ditt företag

AI-driven innovation för ökad konkurrenskraft

Förnyelse och förändringsvilja är en nyckel till tillväxt och för etablerade företag handlar det om att tänka nytt och fortsätta utvecklas på ett innovativt och hållbart sätt. 

VAD GER PROGRAMMET DIG?
  • Kunskap kring processer och trender inom innovation och utveckling.
  • Inspiration från hur andra företag arbetat med nya hållbara affärsmodeller, tjänster och produkter.  
  • Utforska hur du kan nyttja AI för att utveckla hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller. 
  • Förståelse kring innovationsledning och utvecklingsarbete i små- och medelstora företag.  
  • En första handlingsplan för hur företaget kan påbörja eller utveckla sitt förnyelsearbete.       

VEM RIKTAR SIG PROGRAMMET TILL?
Små och medelstora privatägda företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom att utveckla nya hållbara affärsmodeller, produkter och/eller tjänster.

KORT OM UPPLÄGGET
Tre digitala träffar med föreläsningar och workshops tillsammans med andra företagare. Träffarna äger rum:
Träff 1 onsdag 22/5 Kl.9.00-11.30
Träff 2 onsdag 19/6 Kl.9.00-11.30 
Träff 3 onsdag 28/8 Kl.9.00-11.30 
Programmet erbjuds inom ramarna för projekt Hållbar tillväxt där målgruppen är små och medelstora företag, verksamma i Norr- och Västerbottens län. 

Läs mer om upplägg och innehåll!

Välkommen med din anmälan!