Strategigrupp för dig som är i starten av din resa

Pris:
Kostnadsfritt

Datum:
Ons 04 sep. kl. 09.00–12.00

Sista anmälan:
måndag 2 september 2024

Plats:
Sundsvall, Fredsgatan 3
Anmäl dig Arrangör: Sundsvall

Strategigrupp för dig som är i starten av din resa

Anmäl ditt intresse idag!

I denna grupp kommer ni hjälpa varandra att hitta lösningar på olika utmaningar och hantera olika vägval.

Målet är att du som deltagande företag ska nå/närma dig dina mål genom att lära av andra och tänka nytt. Du får också en plattform att träffas i gruppen för fortsatt nätverkande, erfarenhetsutbyte och lärande.

Ni kommer sättas samman av företagare som är i liknande situation men som inte har konkurrerande idéer. Gruppen träffas på en kickoff och har totalt fyra tematräffar och ett uppstartsmöte.
  • 4 september kl 9-12. Uppstart
  • 10 oktober kl 9-12. Tema affärsmodell
  • 7 november kl 9-12. Tema finansiering
  • 10 december kl 9-12. Tema sälj/marknad
  • 8 januari kl 9-12. Avslut

    (kostnadsfritt att deltaga, begränsat antal deltagare så anmäl dig idag)