Energiprogram för Framtidsinriktade Företagare

Pris:
3 750 kr

Datum:
Ons 28 aug. kl. 09.00–13.00

Sista anmälan:
onsdag 14 augusti 2024

Plats:
Linköping, Almi, Sankt Larsgatan 18
Anmäl dig Arrangör: Linköping

Energiprogram för Framtidsinriktade Företagare

Är energianvändningen avgörande för din verksamhet?

Vi förstår de utmaningar som du som företagare står inför idag – skenande energi- och råvarupriser, kapacitetsbrist i elnätet och ökande krav och förväntningar på ett aktivt hållbarhetsarbete. Vi erbjuder ett unikt årslångt program för att stärka din förmåga att möta dessa utmaningar och förbereda din verksamhet för framtiden. Under programmet kommer vi att fokusera på områden som energieffektivisering, cirkulära affärsmodeller, affärsutveckling, tekniska lösningar och digitalisering. Målet är att lyfta möjligheter och vända problem till lösningar, baserat på dina och övriga deltagares behov.

För vem?
Vi riktar oss till industriföretag i Östergötland med 25-100 anställda, där energianvändningen har en betydande inverkan. För att säkerställa maximalt genomslag i organisationen bör nyckelpersoner med ledningsfunktion delta, såsom VD tillsammans med ansvarig för produktions-, kvalitets- eller hållbarhetsfrågor.

Vad får jag?
Genom sju gemensamma träffar och individuella insatser fördelade över året kommer du få:
 • Kunskap och verktyg: För att effektivisera din energi- och resursanvändning.
 • Skräddarsydd rådgivning: Av experter inom områdena energi, affärsutveckling och digitalisering, som arbetar med dig för att identifiera lösningar specifika för ditt företag.
 • Nätverk: Tillgång till ett engagerat nätverk av företag med samma mål.
Hur går det till?
 • Vi ses på plats i Linköping för gruppträffar, kl. 09-12 och avslutar med lunch.
  • Datum för gruppträffar är: 28/8, 18/9, 9/10, 30/10, 20/11 och  11/12
 • Programmets individuella insatser innefattar:
  • Energikartläggning med Energikontoret
  • Hållbarhetsworkshop med Almi
  • Ekonomivisualisering med Almi (valfritt)
  • Coachning med Almi (valfritt)
Allt sker under sekretess och gruppen består av icke konkurrerande bolag.

ÖVRIG INFORMATION

När du anmält dig till denna aktivitet kommer Almi att skicka ut ett s.k. scriveavtal där du bekräftar vem du är och att ditt bolag tar del av en kostnadsfri eller subventionerad aktivitet. Avtalet reglerar även frågor som sekretess.

Vi på Almi är övertygade om att hållbart företagande är en förutsättning för att kunna driva ett framtida konkurrenskraftigt bolag. När du deltar i våra aktiviteter ingår en kostnadsfri hållbarhetsdialog för att belysa vad hållbarhet är för just ditt företag. Du som inte redan haft en hållbarhetsdialog med oss kommer att få en länk med frågor att besvara från mailadressen inbjudan@almi.se

Erbjudandet sker inom projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i östra Mellansverige 2023-2026. Projektet är ett grönt omställningsprojekt för små och medelstora företag i östra Mellansverige med fokus på rådgivning för energieffektivisering och affärsutveckling samt utveckling av främjarsystemet.  
Geniöms är ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner AB:s fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i östra Mellansverige. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna i östra Mellansverige och Almi.