Vägen till en attraktiv och trivsam arbetsplats.

Pris:
3 750 kr

Datum:
Tor 05 sep. kl. 10.30–13.00

Sista anmälan:
fredag 23 augusti 2024

Plats:
Linköping, Almi, Sankt Larsgatan 18
Anmäl dig Arrangör: Linköping

Vägen till en attraktiv och trivsam arbetsplats.

Hur skapar man en attraktiv arbetsplats? Vad är ledarens och teamets roll kring detta? Hur viktigt är företagskulturen, värderingar, team & gemenskap?

Delta i vår seminarie-och workshopserie som ger dig kunskap och praktiska verktyg kring att bygga en attraktiv arbetsplats. 

För vem?
Detta riktar sig till dig som ledare som vill lära dig mer om och få praktiska verktyg kring hur man bygger en attraktiv arbetsplats. Målgruppen är företag med minst 5 anställda i alla branscher. Gruppen består av icke konkurrerande bolag och vi rekommenderar 2 deltagare per bolag. 

Vad får jag?
Inspiration, kunskap och verktyg från vår expertkonsult för att bygga en attraktiv arbetsplats.  
Erfarenhetsutbyte med andra företagare.

Datum och teman
Lunchseminarium:
5 september kl 11.30-13. Vad utmärker en attraktiv arbetsplats?
Lunch serveras kl 11.30-12.00.
Träffen startar kl 10.30 med information och möjlighet att träffa de andra deltagarna.

Workshops
10 september: WS 1) Ett bra ledarskap för en attraktiv arbetsplats. Kl 9-12
17 september: WS 2) Företagskultur & värderingar, team & gemenskap. Kl.9-12

Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Workshops: 3.000 kr exkl. moms per företag. I priset ingår fika vid samtliga tillfällen.
Plats:  Almi Östergötland, Sankt Larsgatan 18, Linköping.

För mer information kontakta Anna Kindström, anna.kindstrom@almi.se eller Helene Nord, helene.nord@almi.se

ÖVRIG INFORMATION
När du anmält dig till denna aktivitet kommer Almi att skicka ut ett s.k. scriveavtal där du bekräftar vem du är och att ditt bolag tar del av en kostnadsfri eller subventionerad aktivitet. Avtalet reglerar även frågor som sekretess.

Vi på Almi är övertygade om att hållbart företagande är en förutsättning för att kunna driva ett framtida konkurrenskraftigt bolag. När du deltar i våra aktiviteter ingår en kostnadsfri hållbarhetsdialog för att belysa vad hållbarhet är för just ditt företag. Du som inte redan haft en hållbarhetsdialog med oss kommer att få en länk med frågor att besvara från mailadressen inbjudan@almi.se

Erbjudandet är en del av Framgångslyftet som är ett affärsutvecklingsprojekt i Östra Mellansverige med fokus på att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering samt utveckla förmåga till omställning, förnyelse och förändringsledning. Detta i effektiv samverkan med och utveckling av omgivande stödsystem. Projektet finansieras av Almi, Region Östergötland och Europeiska regionala utvecklingsfonden.