Olika vyer från Medituner appen.

Astmaappen som ska erövra världen

Lån, Riskkapital

MediTuner

  1. Behov

    MediTuner behövde kapital för att fortsätta implementation av appen AsthmaTuner.

  2. Lösning

    Almi Invest kom in som ägare i MediTuner i samband med en nyemission.

  3. Resultat

    Investeringen går till fortsatt implementation av AsthmaTuner inom nordisk sjukvård för att därefter satsa på utvalda europeiska marknader.

Tanken på att göra vården av astmapatienter effektivare och smidigare ledde till lanseringen av appen AsthmaTuner  i Sverige för två år sedan. I coronatider har användandet ökat och nyligen tog företaget bakom appen dessutom in nytt kapital för att först fortsätta implementeringen på nordisk nivå och sedan gå vidare ut i Europa.

Det var läkaren Henrik Ljungbergs och specialistsjuksköterskan Björn Nordlunds gemensamma vision om att göra astmavården effektivare som blev startskottet för den svenska astmaappen som nu är på väg att erövra världen.

Med sammanlagt över 20 års erfarenhet av arbete med astmapatienter visste de hur resurskrävande de frekventa återbesöken är för sjukvården och hur jobbiga de kan vara för astmapatienterna. För fem år sedan grundade de företaget MediTuner och i samarbete med Karolinska Institutet utvecklade de under de kommande åren appen AsthmaTuner.

– Utvecklingen tog lång tid eftersom det är mycket säkerhetsaspekter och restriktioner inom sjukvården, så de första åren i utvecklingsarbetet hade grundarna detta som ett sidoprojekt, säger Eric Alhanko, vd på MediTuner.

Kvinna som använder astmappen.
Röntgenbild på lungor.

Tio procent av världens befolkning har astma. Många av dessa mår inte så bra som de skulle kunna göra eftersom den optimala behandlingen varierar utifrån dagsform och en rad andra faktorer som luftfuktighet, kontakt med allergener och aktiviteter. Under våren och sommaren är till exempel pollen en faktor som gör vardagen extra jobbig för astmatiker.

– Astmatiker kan må bra ena dagen och dåligt nästa. Det innebär att behovet av behandling varierar snabbt, säger Eric.

Den kliniskt validerade appen AsthmaTuner, som är kopplad till en spirometer som mäter lungfunktionen, ger automatiska individanpassade behandlingsrekommendationer enligt läkares behandlingsplaner. Läkare har dessutom möjlighet att följa patienterna i realtid och prioritera de som behöver stöd i behandlingen av sin astma. Detta ger användaren bättre kontroll över sin astma utan att behöva uppsöka en vårdcentral, samtidigt som det innebär kostnadsbesparingar för sjukvården.

– De som använder appen blir bättre i sin astma. Det är stora skillnader, i studier har vi sett att barnen som använder vår app har mindre frånvaro i skolan än de som inte gör det, säger Eric.

Krisen kan göra så att vården snabbare ställer om till ett annat sätt att jobba.

Eric Alhanko

AsthmaTuner lanserades på den svenska marknaden för två år sedan. Nu erbjuds den på ett hundratal specialist- och primärvårdskliniker inom både privat och offentlig sjukvård över hela Sverige. Även onlinekliniken MinDoktor erbjuder tjänsten nationellt, med digital uppföljning av läkare. Nu i den rådande coronakrisen blir användarna dessutom fler.

Huruvida astmatiker är en riskgrupp för coronaviruset är omdiskuterat internationellt.

– Men vi ser att appen fyller en ännu större funktion i dessa tider. Vårdcentraler har ställt in alla lungmätningar eftersom de inte kan garantera att lungfunktionsmätarna inte bidrar till smittspridning. Så vi har haft en stor tillströmning av nya kunder och användandet av appen har ökat sedan mars. Krisen kan göra så att vården snabbare ställer om till ett annat sätt att jobba, säger Eric.

Almi Invest kom in som ägare i MediTuner i samband med en nyemission i början av året. I emissionen på totalt 15 miljoner kronor deltog förutom Almi Invest en rad affärsänglar och Butterfly Ventures.

– Investeringen går till fortsatt implementation av AsthmaTuner inom nordisk sjukvård för att därefter satsa på utvalda europeiska marknader, säger Eric som är tacksam över att ha Almi Invest med som ägare.

– Det är en aktiv ägare med ett stort nätverk som är till stor nytta för oss. Vi har ofta kontakt med dem och får alltid mycket bra input, säger han.

Fakta: MediTuner 

Grundades: 2015

Grundare: Björn Nordlund, Henrik Ljungberg

Vd: Eric Alhanko

AsthmaTuner: Lanserades 2018

Almi Invests roll: Investering från Almi Invest på 3 miljoner kronor.

Eric Alhanko, vd MediTuner.