Så slipper vården onödiga lyft – Atle är här!

Riskkapital

Njord

  1. Behov

    Njord hade kapitalbehov när deras första produkt Atle skulle industrialiseras och försäljningen dra igång.

  2. Lösning

    Almi Invest har gått in med riskkapital vid tre tillfällen.

  3. Resultat

    Njord lanserade Atle samma år som Almi Invest gick in med sin första investering. Almi Invest har också hjälpt till att hitta fler investerare och strukturera upp bolaget. De senaste investeringarna går till att skala upp försäljningen och påbörja internationalisering.

“1, 2, 3 och LYFT!” Så kan det låta inom vården när patienter ska lyftas från säng till undersöknings- eller röntgenbord. Det resulterar i en ojämn och ryckig patientupplevelse samtidigt som det kan ge belastningsskador hos personal. Dessutom krävs ibland upp till sex personer för att lyfta en patient.

Grundarna bakom Njord såg ett stort behov av att underlätta förflyttningarna. De har nu tagit fram co bot-lösningen Atle 180 – som möjliggör patientförflyttning med en-två personer. 

Företaget Njord är sprunget ur ett inkubationsprojekt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Barbro Cagner, med över 30 års erfarenhet inom radiologi, och Jacob Ahrnstein, med bakgrund inom immaterialrätt och affärsutveckling, kopplades samman.

– Vi kompletterar varandra bra och såg gemensamt ett stort behov. Framför allt inom röntgen där man gör många manuella förflyttningar och samtidigt har stort fokus på effektivitet. Det är tufft för personalen och ger onödiga belastningsskador och sjukskrivningar i en redan pressad miljö.  

Ofta ropas extra personal in för lyfthjälp, vilket dessutom skapar problem i produktiviteten och arbetsflödet och i det större perspektivet även bidrar till långa vårdköer, berättar Jacob.

Almi Invest har investerat riskkapital vid tre tillfällen i Njord. De första pengarna gick till att industrialisera produkten och påbörja försäljning i Sverige. Efter den andra rundan gick kapital till produktion, marknadsföring och försäljning. “Efter tredje och senaste rundan går pengarna till att påbörja internationalisering”, berättar Jacob. Här med Agnes Söder och Barbro Cagner, på Karolinska i Solna.
Barbro Cagner och Jacob Ahrnstein såg behov av att utveckla produkter för vården. Deras första produkt Atle finns redan på många svenska sjukhus.

Så tog de fram Atle

Efter att ha identifierat och analyserat problemområdet tog grundarteamet kontakt med designers för att hitta möjliga lösningar. 

Myra, ett företag inom industridesign som jobbat med medicinteknik tidigare, tog fram tre olika prototyper av trä. En av dessa valde Njord ut för att arbeta vidare med och därefter testa på tio olika sjukhus. 

– Trots att det då var covid lyckades vi komma ut för att få den testad – bland annat vid Lunds universitetssjukhus, Sahlgrenska och akutröntgen i Malmö, berättar Jacob.

Efter de första testerna i klinisk miljö såg de att de hamnat rätt, men hade saker att justera. De tittade samtidigt på hur de kunde industrialisera produkten och hittade en tillverkningspartner i Åtvidaberg. Med den hjälpen och ytterligare justeringar var produkten Atle till slut godkänd enligt medicinteknisk standard. Totalt tog det nära två år.

Snart är “1, 2, 3 – LYFT!” kanske ett minne blott inom vården. Om Atle får komma in på fler ställen.

Redan många kunder

I november 2022 mötte Atle 180 marknaden och är alltså den automatiserade produkt som gör att vården slipper negativa konsekvenser för både patienter och personal.

– Det handlar även om patientintegritet. Patienter slipper att sköterskor hänger över dem och ropar “1-2-3!” för att försöka få till ett lyft som inte rycker i patienten allt för mycket, säger Jacob.

Idag har ett 20-tal sjukhus köpt in och använder Atle på daglig basis. Allt från våra stora universitetssjukhus, som Sahlgrenska och Karolinska, till mellanstora sjukhus som i Kungälv, Kristianstad och Eskilstuna och även mindre som i Ystad.

– Vi får väldigt bra mottagande och har en hög konverteringsgrad på de som väljer att testa. Det är riktigt kul att det är en sådan blandning av de som köper. Vi täcker hela spektrumet – för behovet finns verkligen. 

Njord har inga direkta konkurrenter, snarare substitut. De manuella patientförflyttningarna används fortsatt brett. Sedan finns lösningar som taklyftar och luftassisterad förflyttning.

– Men vår lösning kräver färre personer och färre moment. 

Njord utvecklar också en ny produkt för att vända patienter vilket förbättrar patienternas syresättning.

Tidig dialog med Almi Invest 

Företaget fick tidigt kontakt med Almi Invest under 2020. De förde dialog ett tag och när Njord hade kommit lite längre på sin resa valde Almi Invest att investera första gången, våren 2022.

– Precis innan produkten var klar. Louise Warme på Almi Invest hjälpte oss att ta in en väldigt stark ytterligare investerare som inte bara kunde branschen utan också vårt marknadssegment patient handling. Gobia Enterprises blev tillsammans med Almi Invest en bra bas för att bygga den starka ägarkrets vi har idag. 

Hos Almi fick de också hjälp med att strukturera upp bolaget med aktieägaravtal och bolagsstyrning. Jacob ser det som viktigt med tydligare gränser mellan ägare, styrelse och operationell ledningsgrupp.

– Även om det kanske var tidigt för oss då med den strukturen – vi var så få i bolaget – betyder det att man känner sig mer trygg. Nu när vi har vuxit ytterligare är det väldigt bra att ha lagt grunden och förstå byggstenarna och strukturen framåt. På sikt vill vi växa in i den. 

Siktar mot USA

Jacob är förutom grundare och vd även ordförande.

– Almi är på mig om vikten av en extern ordförande och jag håller delvis med, men det är viktigt att hitta rätt och att personen fyller en lucka. Vi är i behov av en internationellt välmeriterad ordförande – som kan ta det här till exempelvis den amerikanska marknaden och kanske till och med har kontakt med starka aktörer där. Vi har redan en stark position i Norden som är en relativt liten marknad för oss men en bra språngbräda, så USA är nästa mål. 

Vilka utmaningar har ni framåt?

– Att på ett effektivt och skalbart sätt ta oss ut i världen. Där har vi redan börjat och anställt våra första säljare i Tyskland, Holland, Danmark och England. Det är långa säljcykler inom vår industri – vilket gör det tuffare att växa på ett skalbart sätt. Det nya teamet internationellt måste därför leverera ganska snabbt på försäljning. Det kostar att växa, säger Jacob Ahrnstein.

Almi Invest om Njords potential:

“Vi såg direkt behov av Njords produkt och kände att den på ett smart sätt kunde lösa problemen som finns inom vården där man ska flytta patienter. De har ett grundarteam som består dels av en person som jobbat länge inom vården och har väldigt bra kännedom om dess processer, flöden och behov, dels av Jacob som är en människa med stort driv och engagemang. Han får saker att hända. Det är en spännande kombination och gör att de har bra marknadskännedom, bra branschkunskap och stark entreprenöriell förmåga. 

 

När vi investerade såg grundarna framför sig en ganska aggressiv tillväxt och i det skedet behövde de kapital. I och med att de befann sig i ett tidigt skede var det svårt att låna pengar i den storleksordningen och därför är riskkapital ett bra alternativ.

 

Nu handlar det om att ta ytterligare kliv vad gäller försäljning. Man har börjat lansera produkten på ett par olika marknader, kommit igång med försäljning och nu gäller det att accelerera. Deras potential är god. De har en tuff ambition och ska sälja ganska många enheter av Atle det närmaste året, men har definitivt goda förutsättningar att ta kliv framåt.”

 

Markus Bredberg, Investment Manager hos Almi Invest

Markus Bredberg, Investment Manager hos Almi Invest

Fakta: Njord International AB

Grundades: 2019 av Barbro Cagner och Jacob Ahrnstein.

Ägare: Ett 60-tal där Barbro och Jacob fortsatt är huvudägare och äger cirka 45 procent tillsammans. Bland andra ägare finns Gobia Enterprises, Almi Invest, Svanberg & Co Invest, Klint Ventures och affärsängelnätverket Life Science Invest. 

Säte: Göteborg.

Gör: Produkter för att underlätta inom sjukvården – första produkten är Atle 180 som gör förflyttningar lättare för både patienter och sjuksköterskor.

Kunder: Sjukhus och andra vårdgivare. 

Anställda: 10.  

Omsättning: 4,5 miljoner kronor 2023. 

Webb: njordmedtech.com

Följ Njord på: Linkedin