Grönt lån ger Toftaholm kraft att växa hållbart

Lån

Toftaholm Herrgård

  1. Behov

    Pelle Hjortblad behövde hjälp med att finansiera investeringen av ett nytt kyl- och frysrum.

  2. Lösning

    Finansiering via Almi i form av ett grönt lån.

  3. Resultat

    Genom att byta ut vitvarorna bidrar Toftaholm till en minskning av koldioxidutsläppen. Ett nytt kyl- och frysrum skapar samtidigt mer plats i köket och ytterligare utrymmen för alla tillströmmande gäster.

Toftaholm Herrgård har stegvis både ökat antalet gäster och stärkt sitt miljöarbete. Tack vare ett grönt lån från Almi tas nu nya steg. Ett nytt kyl- och frysrum gör verksamheten mer hållbar, samtidigt som mer rum frigörs för såväl gäster som personal.

Toftaholm är en händelsernas herrgård, som erbjuder allt från hotell, restaurang och festlokaler till konserter. Med en 600-årig historia är det också en plats där gammalt möter nytt.

Här samsas en ruin efter en 1400-tals borg och en värdshusbyggnad från 1600-talet med 16 moderna Teslaladdare. Spåren från den tid som flytt är en stor del av charmen.

På Toftaholm möts gammalt och nytt. Under de senaste åren har herrgården blivit ett allt populärare besöksmål och laddstationen för elbilar har ytterligare ökat tillströmningen av gäster.

Men allt som har några år på nacken är inte lika tilltalande. Kyl- och frysrummen i köket har varit desamma i 40 år och är inte längre ändamålsenliga. Framför allt går det inte att använda tillräckligt miljövänliga köldmedier i kylarna och frysarna.

– Det går inte att kyla dem med kolsyra, som är det köldmedium som gäller i dag. De drar också väldigt mycket energi. Det funkar inte längre och är helt oförsvarbart miljömässigt. Dessutom måste vi lägga stora pengar på underhåll varje år, säger vd:n Pelle Hjortblad.

Idén bakom Almis gröna lån är att stötta företag att bli mer långsiktigt hållbara. Hållbarhet handlar inte om att alla företag ska göra allt, utan snarare om att var och en satsar på de frågor som ligger i linje med just deras affär och där de kan göra störst skillnad.

För att kunna göra den välbehövliga investeringen har Toftaholm fått ett grönt lån från Almi. Utöver att Almi erbjuder finansiering så erbjuds även affärsutveckling med rådgivning där man bland annat hjälper företag att identifiera möjligheter och utmaningar i verksamheten. Det gröna lånet är ett av flera sätt att ge stöd.

Tanken med Almis gröna lån är att underlätta för små och medelstora företag att investera i en mer långsiktigt hållbar verksamhet. Det är bra för både världen i stort och det enskilda företaget, som stärker sin konkurrenskraft när hållbarhetskraven ökar.

- Ett grönt lån hos oss har mer förmånliga villkor än vårt traditionella företagslån, säger Erik Troste, rådgivare på Almi.

Investeringen måste vara i samklang med EU:s miljömål och leva upp till minst ett av sex mål i EU:s taxonomi, däribland begränsning av och anpassningar till klimatförändringar. Det får inte bli ”greenwashing”, att något framställs som mer hållbart än vad det är.

– Vi behöver få en offert med ett tydligt externt underlag som påvisar en förflyttning till en mer hållbar verksamhet. Det räcker inte med en försäkran från kunden, utan det ska vara dokumenterat av någon med djupare expertis inom området, säger Erik Troste.

Nu ska de ut! Genom att byta ut de gamla vitvarorna bidrar Toftaholm till en rejäl minskning av koldioxidutsläppen. Ett nytt kyl- och frysrum ersätter en 40 år gammal anläggning.

Genom att byta ut vitvarorna bidrar Toftaholm till en rejäl minskning av koldioxidutsläppen. Ett nytt kyl- och frysrum och ytterligare en utbyggnad i andra änden av huvudbyggnaden skapar samtidigt mer plats i köket och ytterligare utrymmen för alla tillströmmande gäster.

– På det här sättet minimerar Toftaholm risken för framtida hinder. De tänker helt rätt. Verksamheten stärks och attraktionskraften ökar, samtidigt som det görs på ett sätt som är miljömässigt korrekt och långsiktigt hållbart, säger Erik Troste.

Under de åtta år som makarna Pelle och Eva Hjortblad har drivit Toftaholm har den årliga omsättningen ökat från drygt 13 till omkring 30 miljoner kronor. Bara laddstationen drog 3 152 elbilar till herrgården i juli i fjol och sommartid är det i snitt tre personer i varje bil.

– Så i juli var det ungefär 10 000 personer som hamnade här i princip enbart för att bilen skulle laddas, inte primärt för att fika hos oss, men det blev ju effekten av att de stannade här. Varken våra kylar, frysar eller lokaler har tillräcklig kapacitet för ett så stort flöde, säger Pelle Hjortblad.

Ett nytt kyl- och frysrum och ytterligare en utbyggnad här av huvudbyggnaden skapar samtidigt mer plats i köket och ytterligare utrymmen för alla tillströmmande gäster.

Han har räknat ut att den energi som sparas tack vare kyl- och frysbytet motsvarar kostnaden för räntor och amorteringar på det gröna lånet, pengar som annars bara hade gått rakt ut i luften.

– Det kallar jag en bra kalkyl!

Börja med en hållbarhetsanalys

• Som en start på ditt företags gröna resa, där ett grönt lån kan vara en väg, erbjuder Almi en kostnadsfri Hållbarhetsdialog på totalt 1-4 timmar beroende på om du endast vill göra den grundläggande delen eller även fördjupningen. I hållbarhetsdialogen kan du involvera nyckelpersoner och medarbetare för att hitta de hållbarhetsområden som är relevanta för just din verksamhet.

• Hållbarhetsanalysen kan bli en kickstart för företagets hållbarhetsarbete, stärka kunskapen i hållbarhetsfrågor samt ligga till grund en hållbarhetsstrategi och handlingsplan.

Fakta: Toftaholm Herrgård

Om företaget: Grundades 1993, drift av Toftaholms Herrgård sedan 2016, av Pelle och Eva Hjortblad

Erbjuder: Hotell, restaurang och konferens. 

Säte: Vittaryd.

Webb: toftaholm.se