Viospatias 3D-system öppnar upp stora möjligheter för industrin

Riskkapital

Viospatia

  1. Behov

    Viospatia behövde kapital för att utveckla sitt världsunika 3D-inspektionssystem.

  2. Lösning

    De pitchade bland annat för Almi Invest som gick in med riskkapital.

  3. Resultat

    Almi Invest har suttit med i Viaspatias styrelse i flera år, och att de tog täten säkrade företagets framtid i början.

Företaget Viospatia har tagit fram ett världsunikt 3D-inspektionssystem. Med hög hastighet kan det analysera komponenter direkt på produktionslinjerna och ge resultat i realtid. Almi Invest var med som en av de första investerarna.

Viospatia grundades 2018 som en spinoff från ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt med Luleå tekniska universitet. Grundarna hade sett en väldefinierad utmaning hos sina möjliga kunder – de behövde en mer levande och tillförlitlig processkontroll i sina produktionslinjer.

– Med vårt system ger vi kunderna möjlighet att genomföra 3D-mätningar av komponenter i realtid, med hög kvalitet och på så vis snabbt kunna upptäcka brister och justera direkt i produktionen, berättar Michael Fergusson, medgrundare av Viospatia.

Viospatia grundare; Mikael Sjödahl, Per Bergström och Michael Fergusson.
Viospatia grundades 2018 av Mikael Sjödahl, Per Bergström och Michael Fergusson som en spinoff från Luleå tekniska universitet.
Viospatias system Viopro och Vioflex är tänkt att användas främst av tillverkningsindustrin. Men de har också ett sidoprojekt tillsammans med Stockholms universitet och Campus Gotland där de digitaliserar bildstenar. “Ett riktigt roligt projekt där vi kan använda samma teknologi. Under våren 2024 lanseras en digital databas”, berättar Michael, som har en masterexamen i klassisk arkeologi, med fokus på 3D-avbildning. Här är en prototyp av systemet från en pilotinstallation. Eftersom EU fattat beslut om en digital omställning fram till 2030 ser Viospatia även marknadsmöjligheter för sitt system här. “Vi har inte undersökt det tillräckligt ännu, men det finns helt klart potential”, säger Michael.

Almi Invest har verkligen hjälpt oss att hitta rätt finansiärer och genom att ta täten. Det säkrade vår framtid i början.

Michael Fergusson

De ser ett stort behov hos kunder med automatiserad tillverkning – såsom fordonsindustrin. 

Volvo Cars Tech Fund som är Volvo Cars Corporate Venture Capital-gren investerar i tech startups och gick in som en tidig investerare I Viospatia. Volvo Cars är även Viospatias första kund.

– Hittills har vi gjort flera pilottester, men inte levererat det första färdiga systemet ännu, vilket alltså är på gång. Kunder vill ha den kvalitet som vi kan erbjuda – det är ingen tvekan, men säljprocesserna är långa. 12 månader är vanligt.

Tidigare teknik, till exempel med laser, har inte varit tillräcklig. Det är en mer långsam process. 

Förutom att Viospatias system kan användas i den direkta produktionslinjen för mätningar ger den också samtidigt kvalitetskontroll.

– Kvalitetskontrollen sker i samma hårdvara istället för att ha separata produkter, säger Michael.

Systemet kan alltså nyttjats inte bara i den direkta produktionslinjen och i den nära linjen utan även offline i koordinatmätmaskinen (CMM), som hör till.

– Vårt system kan inte göra precis allt som ett CMM gör idag, men ändå tillräckligt för att ge ett bra underlag.

Patrik Kinnbom, Investment Manager på Almi Invest, om Viaspatia:

"Viospatias teknik möjliggör automatiserade tillverkningsmetoder som justerar verktyg i realtid för att kompensera för fel som uppstår i tillverkningen. Viospatia har under de senaste åren utvecklat och testat sin produkt både i projekt och pilotprojekt med mycket goda resultat. Det ska bli spännande att följa utvecklingen när man nu går mot kund som nästa steg med sin unika produkt."

Patrik Kinnbom, Investment Manager på Almi Invest.

Almi Invest med från början

Redan innan företaget grundades kom de i kontakt med Almi Invest, vid ett pitchtillfälle som Science Park Gotland anordnade.

– Almi Invest gick in som investerare så snart företaget bildades. Vi har fått väldigt mycket hjälp från dem, både genom att de har suttit med i vår styrelse i flera år, genom deras investeringar och att de öppnat upp sitt nätverk för oss vilket har varit värdefullt.

Investeringarna har främst lett till att Viospatia kunnat utveckla sitt system, bygga upp företaget och rekryterat. De är idag åtta medarbetare, inklusive grundarna.

De har fortsatta forskningsprojekt igång – både för Vinnova och FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation.

Vilka är era utmaningar just nu?

– Att attrahera andra investerare. Många vill ha mjukvaruföretag, appar och B2C. Vi har ett hårdvarusystem, jobbar B2B mot industrin och det är en utmaning när man söker kapital. Vi borde också ha tagit in tillräckligt med kapital när vi väl var igång. Pandemin hjälpte inte heller. Men Almi Invest har verkligen hjälpt oss att hitta rätt finansiärer och genom att ta täten. Det säkrade vår framtid i början. Vi siktar mot att ha en ny investeringsrunda i slutet av Q1 2024.

Fakta: Viospatia AB

Grundades: 2018 av Michael Fergusson, Mikael Sjödahl och Per Bergström

Ägare: Grundarna är fortfarande huvudägare, tillsammans med Volvo Cars Tech Fund, Seven District, CAMP-B, Almi Invest och Science Park Gotland

Säte: Visby

Gör: Banbrytande 3D-inspektionssystem i realtid

Kund: Volvo Cars

Anställda: Åtta inklusive grundarna

Webb: viospatia.com