Werma - En hållbar förebild i Sveriges ”minst hållbara bransch”

Lån, Affärsutveckling

  1. Behov

    Marcus Bergsjö var i behov av finansiering vid företagsförvärvet. Senare uppstod behov av att bolla frågor rörande internationalisering och att starta upp sitt hållbarhetsarbete.

  2. Lösning

    Almi erbjöd flera tjänster inom hållbar utveckling: framtidsdialog, hållbarhetsworkshop, strategigrupp för hållbarhet och coaching i hållbarhet. Samt finansiering.

  3. Resultat

    Har integrerat hållbarhet i sin affärsmodell och ser det som en affärsmöjlighet.

Marcus Bergsjö, ägare på Werma, har verkligen gjort en spännande resa inom hållbarhet – både personligen och med företaget. Från början var han skeptisk - nu ser han affärsmöjligheter.  

Werma är leverantörer till räddningstjänst och försvarsmakt. De levererar produkter och tjänster som underlättar, effektiviserar, säkrar och utvecklar arbetet för räddningstjänst, militär och utvalda segment inom industri. Huvudprodukten är en patenterad slangtvätt för brandslangar. De säljer också anläggningar där flygvapnet i Sverige kan öva.

Företaget är baserat i Sunne med 8 anställda och har återförsäljare i ett flertal olika länder. Marcus köpte bolaget 2016 och det hade då funnits i 10 år.

-  Räddningstjänsten skiljer sig mycket åt i de olika länderna med vilka rutiner man har efter en insats med att tvätta och sanera. Där ligger vi i Norden i framkant. Vi har ett noggrant arbetssätt gällande sanering och kontaminering, vilket har varit normsättande för stora delar av Europa. Detta försöker vi sprida till andra länder, säger Marcus Bergsjö.

Marcus påpekar att de är ett ungt bolag på en ganska konservativ marknad.

-  Vi försöker erbjuda hållbarhet till den minst hållbara branschen, enligt mig. Branschens prioritet är att rädda liv och fastigheter, då kommer hållbarhet i andra hand. Kunderna upphandlar produkterna och då är fokus på pris och funktion. Hållbarhet belönas än så länge inte i upphandlingar, vilket är synd, säger Marcus Bergsjö.

”Ser flera affärsmöjligheter”

Trots det tror Marcus på att deras hållbarhetsarbete leder till konkurrenskraft och affärsmöjligheter på lång sikt. Werma gör idag flera olika insatser för att arbeta hållbart och märker att frågan blir allt viktigare för kunder och konsulter.

-  Hållbarhet är jätteviktigt för oss. Vi försöker påverka våra kunder genom att uppmana till att exempelvis ta hand om kontaminerat släckvatten. Vi pratar om att bygga hållbara organisationer, våra produkter bidrar till en bättre arbetsmiljö där exempelvis antalet tunga lyft minskas och därmed kan våra kunder få in fler kvinnor. Våra produkter inom sanering kan göra stor skillnad miljömässigt i flera länder. Målet är ISO-certifiera oss enligt standarden 26000 och en del i detta är att bjuda in partners, personal och kunder för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta mer hållbart. Det räcker inte med en miljöpolicy utan en behöver en actionplan och ISO-certifikat, det är då vi har en affärsfördel.

Jag är jättenöjd med samarbetet med Almi genom åren. Från första stund då jag förvärvade bolaget och tog ett lån till senaste tiden då jag deltagit i Almis strategigrupper.

Marcus Bergsjö

”I början var det fluffigt och svårt”

Idag är hållbarhet en del i företagets tillväxtsatsningar och en stark drivkraft för Marcus. Men så har det inte alltid varit.

- Jag var skeptisk från början och tyckte att hållbarhet var fluffigt och svårt att hantera. Nu har jag ändrat mig och ser flera affärsmöjligheter. Den insikten kom inte över en natt utan jag har arbetat med det i två år. Nu ser jag hur vår affärsmodell kopplar till affärsmål och hur vi kan bidra till hållbarhetsmålen, säger Marcus.

Werma har konkretiserat sitt hållbarhetsarbete med stöd av Almis Framtidsdialog och Hållbarhetsworkshop.

- Jag är jättenöjd med samarbetet med Almi genom åren. Från första stund då jag förvärvade bolaget och tog ett lån till senaste tiden då jag deltagit i  Almis strategigrupper, både med fokus hållbarhet och internationalisering. Det var fantastisk kul att delta i en grupp med andra vd:ar där man delade sina tankar om sitt företag och fick diskutera med andra med liknande utmaningar från andra branscher. Det var givande, inspirerande och värdefull tid.

- Generellt sett tror jag att ett modernt svenskt företag är mer hållbara än vad man först tror. Gör man lite bättre idag än igår och tänker in hållbarhet så är man en bra bit på väg.

Fakta om Werma

Grundades: 2006

Ägare: Marcus Bergsjö

Säte: Sunne

Erbjuder: Werma levererar produkter och tjänster som underlättar, effektiviserar, säkrar och utvecklar arbetet för räddningstjänst, militär och utvalda segment inom industri.
Anställda: 8

Omsättning: 18 miljoner (2022)

Webb: https://www.werma.se/

Kundcaset är producerat inom ramen för projektet Accelerera hållbar omställning som drivs av Almi Värmland och Almi GävleDala och som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Region Gävleborg och Region Dalarna.

logotyper till projektet