Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Fördelar med digitalisering
– och dess konsekvenser
Tips och råd

Fördelar med digitalisering – och dess konsekvenser

Företagare har mycket att vinna på digitalisering. Men det finns också risker och konsekvenser i ett digitaliseringsarbete. Se vad här!

Digitaliseringens framfart har inte gått obemärkt förbi. Men ändå är det många företagare, stora som små, som inte har satsat tillräckligt ännu.
Men det är aldrig för sent.

Möjligheter med digitalisering

Det finns stora fördelar för den som lyckas i sin digitaliseringsresa. För nya företag innebär digitaliseringen uppkomst av nya lösningar och affärsmöjligheter.


För redan etablerade företag är nyckeln till framgång ett levande intraprenörskap, alltså initiativ som leder till förnyelse och utveckling. Det kan handla om att skapa nya produkter och digitalisera tjänster, men också nya organisatoriska lösningar eller strategisk förnyelse.

 

Det har visat sig att företag som satsar på följande faktorer är särskilt lyckosamma:

 

1. En tydligt uttalad digitaliseringsstrategi

Detta är även viktigt för mindre företag – att skapa förståelse för hur den digitala omställningen påverkar företagets affärsmodell.

2. Tillgång till digital kompetens

Den digitala kompetensen i företaget är viktig både bland anställda och ledning för att skapa digital förnyelse. En viktig källa till digital kompetens är även kunder och leverantörer.

3. Samla digitala enheter och nyckelpersoner

I mindre företag är det ofta svårt att skapa enskilda digitala enheter och därför kan digitala nyckelpersoner såsom en Chief Digital Officer (CDO) eller motsvarande utses. Införandet av en CDO är även mycket positivt i mellanstora och stora företag.

 

Finns det risker med digitalisering?

Som i allt förändringsarbete finns det såklart risker och konsekvenser. För redan etablerade företag innebär digitaliseringen nya affärsmöjligheter, men också stora utmaningar eftersom digitalisering ofta kräver utveckling av företagets redan existerande och ofta väl inarbetade verksamhet.

 

Digital förnyelse i form av nya digitala produkter och tjänster, eller en omorganisering av den interna verksamheten, kräver speciella ansträngningar och specialkunskaper inom just detta område.


Arbetet för att få till en lyckosam digitalisering kräver öppenhet inför mer omfattande förändringar och uthållighet i att faktiskt genomföra förändringarna och förbättringarna som krävs. En stor möjlig risk är att denna uthållighet inte finns.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?