Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Har du koll på begreppet digital transformation?
Om inte – lugn! Här får du svar
Tips och råd

Vad är digital transformation?

Digital transformation är vad namnet skvallrar om – digitalisering på individ- och samhällsnivå – och digitisering, då analog information överförs till digital form.

Det kan exempelvis handla om att digital utrustning och infrastruktur görs tillgänglig för så många som möjligt. Det kan också innebära standardisering eller åtgärder för att skapa tillit till digital teknik.


Utifrån företagets digitaliseringsstrategi har ni också en plan för företagets digitala transformation.

Digital transformation Sverige

I Sverige är företagare mitt i den digitala transformationen – en utveckling som påtagligt påverkar alla företag. Utvecklingen drivs bland annat av data och när företag utnyttjar potentialen i exempelvis data tar också transformationen fart. Detta kan innebära nya affärsmodeller, nya sätt att driva och sköta företagen, minskade kostnader och nya samarbetsformer.

Digital transformation för små och medelstora företag

Små och medelstora svenska företag har kommit olika långt i sin digitala transformation.

 

Viktigt i all transformation och oavsett storlek på företag är att få med alla medarbetare på tåget. Det görs bland annat genom en tydlig vision om riktning som skapar mening för teamet.

 

Visionen måste kommuniceras till hela företaget, i många kanaler och ofta. Alla ska med!

Digital transformation – utbildning för företag

Om företaget ska få med alla medarbetare i den digitala transformationen kan det krävas utbildning. Medarbetare är oftast på olika nivåer kunskapsmässigt kring digitalisering. Här finns mycket att vinna genom att investera i utbildning. Kom ihåg att den digitala transformationen påverkar hela verksamheten.

Ett samarbete mellan Almi & Tillväxtverket

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet.

 

Fokus ligger på digitalisering och vänder sig till dig som har ett litet till medelstort företag, oavsett bransch, och som befinner dig utanför storstadsregionerna, och som har någon form av digitala planer och en önskan att genomföra dessa.

 

Läs mer om Digitalisering 2020 här