Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Du och ditt bolag vet att det är viktigt att digitalisera.
Men vad är egentligen digitalisering? Få koll här!
Tips och råd

Vad är digitalisering?

Experter har liknat digitaliseringen som en våg som sköljer över alla branscher och företag. Och alla vet det – digitalisering är något oundvikligt. Men vad är det, egentligen?

Går du till uppslagsverket (det digitala!) får du veta att digitalisering ursprungligen är omvandling av information från analog till digital representation – numera benämns digitalisering även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.


Ofta är digitalisering förknippat med genomgripande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller i olika organisationer och i samhället. Digitalisering handlar om att använda nya tekniska tjänster, system och lösningar för att förbättra, bli mer anpassningsbara, moderna, effektiva och pålitliga.

Digitala perspektiv

Företag utvecklar sin digitala kapacitet inom olika perspektiv:


1. Inre
2. Yttre
3. Affärsmodell
4. Kultur
5. Ledarskap

Ibland handlar det om en snabbare utveckling av befintlig verksamhet eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar. Och branscherna varierar – allt från sjukvård till den tyngre industrin.

Digitaliseringsrådet

Regeringen har inrättat Digitaliseringsrådet som beskriver svensk digitalisering och framtidens samhälle bland annat så här:

  • Ny digital teknik ger oss möjligheter att lösa samhällets utmaningar på ett mer effektivt sätt.
  • Omställningar behöver viljeriktning och navigation.
  • Digitaliseringen pågår överallt, den går snabbt och är horisontell. På så sätt blir det politiska och strategiska ledarskapet viktigt.
  • Möjligheterna är många och utmaningar finns. Invanda mönster och strukturer utmanas.

Enligt Digitaliseringsrådet har de flesta i Sverige tillgång till internet idag och många använder internet dagligen, de flesta med mobiltelefonen. Totalt över 6,5 miljoner svenskar, i åldern 16 till 85 år, använder mobilen för att ansluta till internet. Sveriges digitala mognad är hög, det kan vi se i internationella jämförelser.

 

De största utmaningarna som Digitaliseringsrådet ser är kopplade till digital ledning och digital kompetens – två områden där det behövs både riktning och handling.

Big data - digitalt guld

Genom digitaliseringen lämnar den tekniska utrustningen och användarna ständigt digitala spår efter sig som i sin tur leder till mängder av data, även kallat big data. Detta är en stor fördel då datan kan hjälpa bolag att se vad kunder och besökare efterfrågar mest.


Personbaserade uppgifter samlas ständigt vid internetanvändning där företag kan spåra och kartlägga kunder digitalt, främst genom cookies (kakor). När en användare uppsöker en webbplats sparas filer med information på användarens dator. Enligt lag måste användaren informeras om cookies och godkänna att de används.

Andra effekter av digitaliseringen ser vi inom en mängd områden som vi möter dagligen – exempelvis det större användandet av mobiltelefoner, surfplattor, datorer och aktivitetsband. Genom mängden digitala plattformar kan vi mötas via chattar, telefon- och videosamtal istället för genom fysiska möten. Detta nyttjas både privat och i arbete.

Så, har du anpassat ditt bolag tillräckligt för en framtid i digitalisering?

Ett samarbete mellan Almi & Tillväxtverket

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet.

 

Fokus ligger på digitalisering och vänder sig till dig som har ett litet till medelstort företag, oavsett bransch, och som befinner dig utanför storstadsregionerna, och som har någon form av digitala planer och en önskan att genomföra dessa.

 

Läs mer om Digitalisering 2020 här