Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
21 juni 2022

Affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag

Som företagare i Blekinge finns det möjlighet att söka olika sorters stöd bland annat genom Region Blekinge. Stöden är till för att hjälpa små och medelstora företag i Blekinge att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt, samt att främja en hållbar regional tillväxt. Ett av dessa stöden är Affärsutvecklingscheckar.

Affärsutvecklingscheckar är ett ekonomiskt stöd för små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens.

Checkarna är en av EU:s satsningar för att möta effekterna av coronapandemin. Stödet syftar till att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Insatserna ska vara framåtblickande och möjliggöra företagens förmåga att ställa om och komma starkare ur pandemin genom att satsa på digitalisering, internationalisering och grön omställning.

 

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till livskraftiga företag som har:

  • 1-249 anställda (heltidstjänst med marknadsmässig lön)
  • En omsättning på minst 500 000 kr, genererat av kundintäkter (senaste årsbokslut)

Stöd kan sökas för kostnader för att ta in extern expertkompetens i form av:

  • Köp av konsulttjänst
  • Projektanställning

Företag kan beviljas stöd mellan 25 000 och 200 000 kr. Stödet uppgår till 75% av godkända kostnader. Företaget har ett år på sig att genomföra investeringen.

 

Exempel på tjänster som man kan söka stöd för:

  • Digitalisering
  • Internationalisering
  • Grön omställning

Läs mer om stöden på Regions Blekinges hemsida.

 

 

Ulrica Svensson

Rådgivare företagsstöd

0455-737104

ulrica.svensson@regionblekinge.se

 

Anna Althini

Rådgivare företagsstöd

0455-737105

anna.althini@regionblekinge.se