Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
1 oktober 2020

Har ditt företag drabbats av coronapandemin?
CoDev stöttar dig i krisen

Det treåriga projektet CoDev startar under hösten 2020 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge med totalt 10 miljoner kronor. Syftet är att genom projektet mobilisera olika näringslivsaktörer i Blekinge för att samordna och utveckla stöd till små och medelstora företag som drabbas av följdverkningarna i spåren av Coronapandemin.

— De viktigaste skälen för projektet CoDev är att den pågående krisen riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft i såväl detta akuta skede som för lång tid framöver. Erfarenheter från tidigare kriser visar att de slår hårt mot Blekinges näringsliv och sysselsättning. Under finanskrisen föll sysselsättningen relativt sett mest i Blekinge av samtliga län i Sverige. Så vill vi inte ha det den här gången, säger Johan Sandberg (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge.

 

Bred samverkan i projektet

Bakom projektutvecklingen står de båda science parkerna i Blekinge, Blue Science Park och NetPort Science Park, klusterorganisationen Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator, Region Blekinge, de fem blekingekommunerna, Visit Blekinge och andra företagsfrämjande aktörer.

 

Förebygga nedläggning och öka förnyelse- och omställningsförmågan

CoDev kommer att arbeta inom två insatsområden och fungera som en koordinerande kraft för alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i länet. Företag som behöver stöd ska slussas till det projekt eller den aktör som kan leverera den tjänst eller stöd som företaget efterfrågar.

 

Ett av de två insatsområden i CoDev inriktas på insatser för att förhindra nedläggning av företag. Genom att erbjuda behovsanpassade analyser av företagens verksamhet samt rådgivning är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.  — Det känns bra att vi som ansvariga för den här delen av projektet så snabbt kunde ställa om och anpassa vårt arbetssätt. Vi erbjuder nu flertalet digitala rådgivningsinsatser, säger Martin Åkesson, vd Almi Blekinge.

 

Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Coronakrisen har skapat ökade insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och processer och genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning är ambitionen att företag ska påbörja ett förändringsarbete som ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

 

Kontaktperson på Almi Blekinge: 

Helena Holgersson, helena.holgersson@almi.se, 0708-33 51 00