Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
15 juni 2023

Starten för fler entreprenörer

Almi, Coompanion Blekinge och Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla jobbar idag med att öka antalet entreprenörer, stötta företag och bidra till ungas entreprenörskap. Nu läggs ytterligare en växel i genom ett projekt de kommer arbeta med under tre år för att öka den entreprenöreiella viljan i Blekinge.

Projektet heter Entreprenöriell vilja och förmåga i Blekinge. Vilket är utvecklat för att anta en av de stora utmaningarna i Blekinge, den historiskt låga entreprenöriella viljan och förmågan att starta och utveckla företag i länet.* Syftet är att genom samverkan skapa långsiktiga förutsättningar för att öka antalet nya företagare i Blekinge, samt få de att utvecklas och växa.

 

-       Vi är tre aktörer i grunden, men genom projektet ska vi tillsammans kraftsamla fler aktörer i främjandesystemet för en långsiktig förändring, berättar Helena Gottfridsson, projektledare från Almi Blekinge.

 

I samarbete med forskare i entreprenörskap ska projektet utveckla och testa kunskap, strategier, metoder och arbetssätt med särskilt fokus på unga, kvinnor, personer med utländsk härkomst och unga tillväxtbolag.

 

Målgruppen för projektet är länets centrala aktörer i främjandesystemet, som tillsammans ska få till en samarbetsplattform för att kunna förändra.

 

Ambitionen är att projektet ska lägga grunden för ett långsiktigt arbete inriktat på att öka både den entreprenöriella viljan och förmågan till att driva tillväxtföretag i Blekinge.

 

 

* Företagsamheten 2020 (Svenskt Näringsliv, 2020) 

-          Blekinge fjärde sist i landet vad gäller andel företagsamma av befolkningen (16-74 år), ca 10% (Gotland 17,2%). 2009 var siffran 9,2%, en ökning alltså. 

-          Blekinge sämst i landet vad gäller andel företagsamma kvinnor av befolkningen (16-74 år), 5,8%. Gotland 10,9% (bäst). 

-          Blekinge tredje sist i landet vad gäller andel företagsamma unga (16-34 år), 4%. Stockholm bäst på 7,1%. 2015 var siffran för Blekinge 4,2%, den har alltså minskat ytterligare.