Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
3 februari 2020

Framtidssäkra företagets kompetens

Kompetensförsörjning

Hur kan du hitta, behålla och utveckla rätt kompetens för att möta framtiden och nå företagets mål? Detta är en stor och viktig utmaning för det halländska näringslivet. Därför gör Region Halland och Almi Halland nu en extra satsning på kompetensplanering.

 

Region Halland vill uppmuntra, stötta och guida företagare i arbetet med att möta framtida utmaningar med hjälp av kompetensplanering.

 

– Vi vill driva företag att arbeta mer strategiskt och proaktivt med detta. Att gå från ”nu behöver jag rekrytera en kock/elektriker/redovisningsekonom” till ”vilken kompetens behöver jag i framtiden för att nå mina mål på lång sikt?”. Lösningarna ser olika ut för olika företag, och som företagare är du expert på din egen verksamhet. Därför erbjuder vi inga pekpinnar, utan verktyg och stöd för olika behov, säger Pernilla Isaksson, kompetensstrateg på Region Halland.

 

Utvecklingscheckar ger resurser

Bristen på lämplig arbetskraft upplevs som ett av de största tillväxthindren för små och medelstora företag i Sverige. Det gäller även i Halland. Med analyser, utbildning och finansiellt stöd vill Region Halland hjälpa halländska företag att ta makten över sin situation.

 

Det finansiella stödet erbjuds i form av Utvecklingscheckar som hanteras av Almi Halland. De här checkarna har redan hjälpt många halländska företag att ta nästa steg i utvecklingen av organisation, varor och tjänster med mera. Nu vill Region Halland och Almi Halland uppmärksamma möjligheten att använda Utvecklingscheckar för kompetensplanering.

 

Anlita en expert på kompetensplanering!

Som företagare kan du söka Utvecklingscheckar för att anlita experter som hjälper dig att bli mer strategisk i arbetet med att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens i företaget.

 

– Kompetensbehov lyfts ofta först när läget är akut, när en person säger upp sig eller sjukskrivs. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns sällan en plan för dessa händelser, och i värsta fall går man miste om affärer och tillväxtmöjligheter.

 

Om du vill bryta det här mönstret kan du exempelvis anlita en konsult för att göra en kvalificerad analys av nuläge, mål och behov, samt att utforma en handlingsplan för hur du bör arbeta vidare med strategisk kompetensplanering.

 

Redo för framtidens utmaningar

Allt snabbare omvärldsförändringar ställer nya krav på kompetens, och gör det allt svårare att förutse framtida kompetensbehov.

 

Region Halland har anlitat Kairos Future för att göra en analys av trender och utmaningar som påverkar Hallands kompetensläge. Kairos Futures rapport(ligger under ”Trendanalyser”) har gett insikter som hjälper regionen att utveckla insatser för att stärka kompetensplaneringen i Halland.

 

– En viktig insikt är just behovet att kunna hänga med i svängarna när utvecklingen går allt snabbare. Gamla yrkesroller försvinner eller omvandlas, och nya yrkesroller dyker upp hela tiden. Därför ser vi utbildning och utvecklingscheckar som rätt väg att gå.

 

Utbildning i strategisk kompetensplanering

Under hösten 2019 har Region Halland även genomfört en utbildning i strategisk kompetensplanering, i samarbete med Falkenbergs kommuns näringslivsavdelning och TEK Kompetens. Under 2020 erbjuds utbildningen i fler halländska kommuner.

 

– Vi har fått fin feedback från deltagarna, som uppskattar möjligheten att utveckla nya arbetssätt och metoder för kompetensplanering. Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är avgörande för ett företags utveckling. Det är en utmaning, men med långsiktig och målstyrd planering kan man ta makten över situationen.

Är du intresserad av att höra mer om Utvecklingschecken eller hur du söker den?

 

Kontakta

Johan Norinder, johan.norinder@almi.se

Conny Nilsson, conny.nilsson@almi.se