Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
8 februari 2019

Vill du delta i årets Exportprogram i Halland?

Deltagare i exportprogrammet får möjlighet att benchmarka med andra företag med liknande utmaningar, bli utbildad inom aktuella områden och få individuell stöd av internationaliseringsexperter för att ta fram en handlingsplan för företagets internationalisering. Programmet pågår under perioden mars till november 2019. 

Målgrupp

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationella expansion.

 

Detta ingår i Exportprogrammet

1. Nätverka med andra export företag

Du blir del av en nätverksgrupp med andra företag i samma situation. Genom gemensamma diskussioner av de utmaningar som det innebär att ta sig ut på nya marknader lär ni av varandra och hittar lösningar. Fem halvdagstillfällen.

 

2. Kurser

Kurserna anpassas efter gruppens önskemål om specifika frågeställningar inom affärskultur, affärsjuridik samt andra aktuella områden för en internationell expansion. Tre tillfällen.

 

3. En personlig internationaliseringscoach

Individuella möten med våra specialister för stöttning i framtagning av en handlingsplan för just ditt företag's internationalisering. Om ditt företag redan har en plan men har stött på en specifik utmaning så fokuserar vi på att lösa den specifika situationen. 
1,5 timmar x 3 tillfällen.

 

4. Marknadsaktivitet

I detta steg erbjuds företag att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden och ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners. För att delta i denna aktivitet går ditt företag igenom en urvalsprocess. Endast 10 platser finns. Deltagandet medför en extrakostnad.

 

 

Exportprogrammet anordnas i samarbete mellan Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden och Almi Halland.

 

 

Pris från 8 900kr*

 

*Priset är ex. moms. Programmet delfinansieras av våra samarbetspartners och värdet uppskattas till 150 000 kr.

För information och anmälan gå in på:

 

Västsvenska Handelskammaren