Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
27 november 2020

Vill du delta i årets Exportprogram i Halland?

Deltagare i exportprogrammet får möjlighet att benchmarka med andra företag med liknande utmaningar, bli utbildad inom aktuella områden och få individuell stöd av internationaliseringsexperter för att ta fram en handlingsplan för företagets internationalisering. Programmet startar under våren 2021.

Vem kan delta?

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt. Målgruppen är företag som redan idag exporterar och som behöver ta nästa steg i sin globala expansion.

 

Program

Programtiden är 9 månader, och är uppdelad i fyra olika moduler med syfte att tillföra ditt företag kunskap inom internationalisering på olika nivåer. Modul 1-3 ingår för alla och marknadsaktiviteten (modul 4) är valbar.

Detta ingår i Exportprogrammet

1. Nätverka med andra exportföretag

Du blir del av en nätverksgrupp med andra företag i samma situation. Genom gemensamma diskussioner av de utmaningar som det innebär att ta sig ut på nya marknader lär ni av varandra och hittar lösningar. Fem halvdagstillfällen.

 

2. Kurser

Kurserna anpassas efter gruppens önskemål om specifika frågeställningar inom affärskultur, affärsjuridik samt andra aktuella områden för en internationell expansion. Tre tillfällen.

 

3. En personlig internationaliseringscoach

Individuella möten med våra specialister för stöttning i framtagning av en handlingsplan för just ditt företag's internationalisering. Om ditt företag redan har en plan men har stött på en specifik utmaning så fokuserar vi på att lösa den specifika situationen. 
1,5 timmar x 3 tillfällen.

 

4. Marknadsaktivitet

I detta steg erbjuds företag att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden och ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners. För att delta i denna aktivitet går ditt företag igenom en urvalsprocess. Endast 10 platser finns. Deltagandet medför en extrakostnad.

 

 

Exportprogrammet anordnas i samarbete mellan Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden och Almi Halland.

 

 

Deltagaravgift:

Exportprogrammet Halland är kostnadsfritt för 2021.

 

Programmet delfinansieras av våra samarbetspartners och värdet uppskattas till 150 000 kr.

För information och anmälan gå in på:

 

Västsvenska Handelskammaren