Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
13 december 2021

Vill du delta i årets Exportprogram i Halland?

Deltagare i exportprogrammet får möjlighet att benchmarka med andra företag med liknande utmaningar, bli utbildad inom aktuella områden och få individuell stöd av internationaliseringsexperter för att ta fram en handlingsplan för företagets internationalisering. Programmet startar under våren 2022.

Vem kan delta?

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt. Målgruppen är företag som redan idag exporterar och som behöver ta nästa steg i sin globala expansion.

 

Program

Programtiden är 12 månader, och är uppdelad i fyra olika moduler med syfte att tillföra ditt företag kunskap inom internationalisering på olika nivåer. Modul 1-3 ingår för alla och marknadsaktiviteten (modul 4) är valbar.

Detta ingår i Exportprogrammet

1. Nätverka med andra exportföretag

Du blir del av en nätverksgrupp med andra företag i samma situation. Genom gemensamma diskussioner av de utmaningar som det innebär att ta sig ut på nya marknader lär ni av varandra och hittar lösningar. Fem halvdagstillfällen.

 

2. Workshops

Workshopsen anpassas efter gruppens önskemål om specifika frågeställningar inom affärskultur, affärsjuridik samt andra aktuella områden för en internationell expansion. Fyra tillfällen.

 

3. En personlig internationaliseringscoach

Individuella möten med våra specialister för stöttning i framtagning av en handlingsplan för just ditt företag's internationalisering. Om ditt företag redan har en plan men har stött på en specifik utmaning så fokuserar vi på att lösa den specifika situationen. Nio timmar.

 

4. Marknadsaktivitet

I detta steg erbjuds företag att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden och ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

För att delta i denna aktivitet går ditt företag igenom en urvalsprocess. Några viktiga urvalskriterier är exportmognad, resurskapacitet i tid och finansiella medel, hållbarhetsfokus i produkt/tjänst och affärsmodell. Begränsat antal platser.

 

 

Exportprogrammet i Halland är ett samarbete inom Exportcentrum Väst med Väst- & Sydsvenska Handelskammaren, Business Sweden, EEN, EKN, Almi Företagspartner Halland och Region Halland.

 

 

Deltagaravgift
Exportprogrammet Halland är kostnadsfritt för 2022. Programmet finansieras av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. 

För information och anmälan gå in på:

 

Västsvenska Handelskammaren