Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
3 maj 2021

Almi var med oss från start

- öppnas i nytt fönster

”Vi erbjuder hållbara byggdelar som är anpassade för människan och ett hälsosamt boende samtidigt som de bidrar till att minska trycket på miljön”, säger Henning Eliasson, vd på KJ Nordic AB i Varberg.

Henning har en bakgrund inom maskin och mekatronik från studierna på Chalmers i Göteborg. Kunskap som han har kompletterat med att studera affärsutveckling och driva egen e-handel. ”Jag har själv ingen bakgrund inom bygg, snarare ett stort intresse för byggnation. Jag är övertygad om att det kan finnas stora fördelar med det – att komma in i en ny bransch, se på den med andra ögon och utmana gamla sanningar om det finns andra alternativ som är bättre. Och det är det vi gör nu”, säger han.

 

 

 

 

Henning och hans kollega Niklas Holmquist startade KJ Nordic för ungefär ett år sedan, närmare bestämt i april 2020. ”Jag ville göra skillnad och bidra till en mer hållbar värld, och för mig som har en bakgrund inom entreprenörskap kändes det naturligt att bidra genom ett hållbart företagande”, säger han.

Det var inte heller någon tillfällighet att branschen blev just byggbranschen. Den bidrar till stora mängder avfall och har genom sina CO2-utsläpp en hög klimatpåverkan. ”Vi såg att det fanns mycket att göra för att minska klimattrycket inom byggsektorn”, säger Henning som tillsammans med sin kollega Niklas finkammade marknaden efter hållbara lösningar.

”Vi insåg rätt snabbt att det saknades en bra lösning för husgrunden, och det var då vi kom i kontakt med Foamglas och kunde starta vårt samarbete”. Det var också i den uppstartsfasen som Henning och Niklas kontaktade Almi. ”De hjälpte oss med den finansiering som vi behövde för att kunna dra igång vårt företag. De blev möjliggörarna som skapade de rätta förutsättningarna för oss”, säger Henning.

En cirkulär husgrund
Företaget erbjuder ett alternativ till den traditionella husgrunden ¬som ofta är en platta på mark bestående av den CO2-intensiva betongen och den fossila cellplasten. I Koljern-tekniken från KJ Nordic används istället Foamglas-isoleringen som byggs in i ett ramverk av lättbalkar. ”Foamglas är ett material som är så hårt att det ersätter både betongen och cellplasten och den prefabricerade byggsatsen kan liknas vid stora byggklossar. Det är 50 års garanti på isoleringsvärdet på Foamglas och det är utan tvekan marknadens längsta”, säger han.

De stora byggklossarna är dessutom helt återvinningsbara. ”De flesta byggmaterial är svåra att återvinna, ofta handlar det om down-cycling där man krossar materialet och använder det som fyllnadsmassor. Här skruvar man istället isär byggklossarna och återanvänder dem i nybyggnation och samma sak gäller för skivor och balkar – skruva isär och använd på nytt. Allt är utvecklat och tillverkat för att enkelt kunna återanvändas utan kvalitetstapp när den dagen kommer.

”Vi har haft stor hjälp av Almi under vår intensiva uppstartsfas, och jag rekommenderar verkligen entreprenörer med nystartade företag att ta hjälp av Almi, och inte bara i uppstart och vid finansieringsbehov. Hos Almi finns stor kunskap, hög kompetens och mångårig erfarenhet som kan skapa stort värde i ett företags alla faser”, säger han.

 

 

- öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation:

 

Maria Thorén

Rådgivare/Tillväxt

maria.thoren@almi.se

 

072-173 02 24