Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
9 juni 2021

Grönt murverk - återbruk för framtiden

 ”Almi är en jätteviktig instans för oss små och medelstora bolag, för oss är många av utvecklingsstegen inte ens greppbara utan en stöttande part. De är en otroligt viktig motor att ha med sig” Jacob Steen, VD Brukspecialisten AB  

 

I Sjönevad strax utanför Falkenberg hittar man sedan lite drygt ett år tillbaka Tegelmöllan AB, Sveriges första storskaliga anläggning för rensning av tegel. Här tas tegelmassor emot från rivningar runt om i landet och återgår till marknaden som återbrukad sten, redo att bli nya fasader.  

- öppnas i nytt fönster

”Vi märker av ett stort intresse både från beställare och arkitekter som vill använda en rivningsbyggnad till ett nytt eget projekt, men även fastighetsägare som vill ta ansvar för att deras rivningsmassor återanvänds på bästa möjliga vis. Tillsammans kan vi se till att framtida fasader går att återbruka och att vi möjliggör cirkulärt byggande med tegel.”

 

Tegelmöllan ägs till 50 % av Brukspecialisten AB, det är också Brukspecialisten som ansvarar för insamling, kvalitésäkring och försäljning av det återbrukade teglet. Här har man jobbat med tegel sedan 90-talet, till en början nytillverkat men sedan 10 år tillbaka även återbrukat tegel från en dansk leverantör. 

 

”Vi har jobbat med återbrukat tegel och underlag för hur man ska bevara äldre tegelfasader i många år, så kunskap fanns. Det vi saknade var en produktionskapacitet och en plats där vi kunde ta emot rivningstegel, lösningen blev att starta upp Tegelmöllan som ett produktionsbolag.”

 

Att återbruka tegel i stor skala är helt nytt i Sverige men intresset för återbruk är stort, idag är det snarare tillgången än efterfrågan som begränsar, något som enligt Jacob till stor del handlar om ekonomi. Det har helt enkelt varit för dyrt att skicka rivningsmassor till återbruk jämfört med att deponera dem lokalt, vilket leder till att fullt dugligt tegel istället slutar som markutfyllnad. För att försöka komma tillrätta med detta och skapa ett ekonomiskt incitament har Brukspecialisten i år infört ett pantsystem vilket ger ersättning för det tegel som skickas för återbruk.

 

Ett hållbart val

Fasadtegel som material har en ganska hög klimatpåverkan vid nyproduktion men kan ändå, tack vare sin extremt långa livslängd och sitt låga underhållsbehov, klassas som ett hållbart val. Med rätt kvalitet på teglet kan stenarna återvinnas flera gånger, och blir därmed en viktig del i det cirkulära byggandet.

 

”Vi behöver precis som alla andra människor på planeten fundera över vårt avtryck och har längre funderat över hur vi bäst nyttjar potentialen i de material vi sätter samman. Vi måste ta ansvar för de fasader vi står bakom och säkerställa att det material som används kan monteras ner och återbrukas. Ribban ska inte ligga vid att bara återvinna materialet, det skall kunna rivas och sedan direkt kunna återbrukas som nya fasader.”

 

Både Brukspecialisten och dess moderbolag har sedan många år kontakt med Almi i Göteborg där bolaget har sitt säte. Att vända sig till Almi Halland blev därför ett naturligt steg i uppstarten av ett produktionsbolag.

 

”För oss fanns det en stor investeringströskel för att ens kunna komma igång och inte minst med att kunna kvalitetssäkra och få fram en produkt vi kan sälja med garanti. För att kunna sälja till nyproduktion behövde vi dessutom komma upp i en hög produktionsvolym ganska omgående, vilket också innebär stora investeringar. Det var tack vare att Almi kunde vara med och brygga under de första uppstartsåren som det överhuvudtaget var möjligt.”

 

Kontaktinformation:

 

Marie Johnsson

Rådgivare/Finansiering

marie.johnsson@almi.se

072-725 77 05

 

Helen Sandén

Rådgivare/Tillväxt

helen.sanden@almi.se

072-587 38 22