Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
6 mars 2020

Mentorn ger vind i seglen

Att ha tillgång till en mentor betyder mycket – inte minst som ny företagare. Mentorn kan fungera som både rådgivare, stöd och inspiratör. Tack vare Almis uppskattade mentorprogram har nyföretagaren Anita Pinheiro Sant'Anna, Halmstad, sammanförts med entreprenören och erfarna företagsledaren Elisabeth Liljensten, vd och grundare till medicin-teknikbolaget Devicia.

 

– För mig är det väldigt tacksamt och värdefullt att få ta del av Elisabeths erfarenheter inte minst när det gäller strategiska frågor, som att skapa en struktur och stabil grund för att uppnå mina ambitioner och långsiktiga mål med företagandet, uppger Anita Pinheiro Sant’Anna.

 

– Med mentorns stöd får jag bland annat även hjälp med att inte grotta ner mig i detaljer utan prioritera och lägga kraft på de övergripande delarna inom företagandet som är viktigast ur ett framtidsperspektiv. Mentorn är en tillgång som får mig att reflektera och bidra till att utveckla mig i mitt företagstänk.

 

Anita är ursprungligen från Brasilien och var tidigare forskare vid Högskolan i Halmstad. Genom sensorer och mätinstrument har hon tagit fram metoder som i positiv riktning påverkar människors hälsa genom att förenkla och förbättra vården på ett effektivt sätt. Nu driver hon det egna företaget ResearchOnThe Go AB.

 

Elisabeth Liljensten från Kungsbacka är etablerad som internationell företagsledare inom medicinteknik. Hennes bolag har ett 30-tal anställda och ett av sina kontor i Philadelphia, USA.

 

– Att vi är verksamma i samma bransch är ingen förutsättning för mentorskapet men förenklar samarbetet, konstaterar Elisabeth som fungerat som mentor även i andra sammanhang.

 

– Jag älskar mitt jobb och upplever det som mänskligt tillfredsställande att samtidigt få coacha nyföretagare i deras entreprenörskap och att få dela med mig av mina erfarenheter, både plus och minus. Samarbetet är utvecklande för båda parter, det handlar inte om att ge och ta utan snarare om att ge och få.

 

– Vi har en väldigt fin och regelbunden dialog. Det känns bra kunna sporra och bidra med värden till gagn för Anitas företagande, tillägger Elisabeth.

 

Merparten av samtalen mellan mentor och adept har så här långt, av förklarliga skäl, förts via telefon och mail, eftersom Elisabeth ofta befinner sig utomlands.

 

– Det fungerar utmärkt. Vi har många och långa samtal och jag uppskattar verkligen min mentors gensvar och engagemang. Hon ger mig mod och lärdomar. Samtalen med Elisabeth känns även moraliskt upplyftande och ger mig självförtroende som känns som extra vind i seglen, säger Anita.

Hur fungerar mentor-programmet?

Med Almis mentorprogram får du som företagare tillgång till en erfaren mentor som kan vara ditt stöd och bollplank. Mentorerna i Almis bank har olika kompetensområden och branscherfarenhet. 

 

Läs mer om Almis mentorprogram