Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
10 juni 2019

Almi ger företagare ekonomisk rådgivning

Miljöbild Johan Lindvig, Rådgivare på Almi
Johan Lindvig, rådgivare på Almi Halland.

Är det kämpigt med likviditeten och lönsamheten? Almi erbjuder sedan årsskiftet även rådgivning i syfte att ge företagare bättre koll och förståelse för bolagets rådande ekonomiska situation – men också hur en affärsmässig förändring kan påverka ekonomin i positiv riktning.

 

Almis erbjudande om ekonomisk företagsrådgivning och affärsrådgivning riktar sig till alla små och medelstora företag som känner behov av stöd i sin verksamhet och ekonomiska utveckling.

 

– Genom de nya rådgivningstjänsterna Visualisera din affär och Simulera din affär kan vi dels ge en ökad insikt i företagets nuvarande ekonomi, balans- och resultaträkning och faktorer som påverkar tillväxten och möjligheterna till utveckling, dels en framåtriktad vägledning hur man på olika sätt kan påverka struktur och affärsmodell för att finansiera tillväxtsatsningar, förklarar Johan Lindvig, rådgivare på Almi.

 

Vikten av en stabil ekonomi är avgörande i ett företag. Ekonomisk styrning är viktigt för kassaflöde och investeringar. Almi förfogar över ett unikt verktyg för att analysera och hjälpa företagare till en solidare ekonomi.

 

På ett pedagogiskt och tydligt vis görs en inventering av ekonomin, där Almis rådgivare tillsammans med företagaren går igenom räkenskaperna och upptäcker eventuella hinder för tillväxt och hittar förslag på hur man ska kunna växa med lönsamhet.

 

– Ökad omsättning är en ingen garanti för ökad lönsamhet, poängterar Johan Lindvig. Det gäller att ha koll på alla bitar i kassaflödet och ha en tydlig strategi och handlingsplan för att kunna klara av att växa.

 

Visualisera din affär

– Här ger vi ökad förståelse för företagets nuvarande ekonomi och affärsmodell och kommer med förslag på åtgärder som kan förbättra situationen. Målet är att skapa en bättre kunskap som ger förutsättningar för högre lönsamhet och tillväxt. Fokus ligger på nuläget och vi tittar på företagets befintliga räkenskaper och budget. Genom att jämföra med konkurrenter och andra företag ökar också förståelsen för hur olika strukturer på affärsmodell påverkar ekonomin. Efter avslutad insats har man fått en bättre förståelse för hur resultat, skulder och tillgångar hänger ihop och påverkas av affärsmodellen.

 

Simulera din affär

– Det här är en mer framåtriktad rådgivning för att undersöka hur en eventuell investering eller ekonomisk förändring skulle påverka företagets ekonomi. Vi simulerar din framtida affär och ekonomi för att öka förståelsen för hur mål och åtgärder påverkar räkenskaperna. Insikten om hur resultat, skulder och tillgångar hänger ihop och påverkas av affärsmodellen ökar. Simulera din affär visar vad som påverkar kassaflödet som påverkar företagets lönsamhet och tillväxt. Som avslutning tas en handlingsplan fram med identifierade och prioriterade områden att arbeta vidare med.

Intresserad av att höra mer om någon av tjänsterna? Kontakta

Johan Lindvig

035-15 38 05

073-061 49 55

johan.lindvig@almi.se