Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
28 juni 2018

Lead4 Digital Change –

programmet som ger dig vassa insikter, kunskap och verktyg att utforma din digitala transformationsstrategi!

Digital transformation väcker många frågor. Hur bibehåller vi vår konkurrenskraft i det digitala samhället? Hur påverkar ny teknologi, och nytt sätt att tänka och arbeta, vår affär och hur drar vi affärsmässig nytta av ny teknologi? Hur leder vi en organisation i digital transformation och hur skapar vi utrymme för innovation?

 

Programmet löper från september 2018 t.o.m. juni 2019 och genomföras i workshopform med hjälp av expertkonsulter Vi kommer att jobba med kartläggning av företagets digitala nuläge och önskade framtidsläge i den första delen av programmet och i den andra delen ligger fokus på att leda organisationer i transformation och skapa utrymme för innovation.

 

Lead4digitalchange vänder sig till företag som kommit en bit på sin digitala resa och som idag jobbar med att optimera och effektivisera den nuvarande verksamheten digitalt, men vill skapa förutsättningar för att bättre möta framtiden. Målet med programmet är att företagsledare och styrelser ska ha ökad kunskap om vad som krävs för att vara konkurrenskraftiga i en global, digital värld och ökad insikt om vad som krävs för att leda en organisation i digital transformation.

 

Läs mer om programmet här