Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
19 mars 2019

Så framtidssäkrar du ditt arbetsgivarvarumärke

Hur blir du en attraktiv arbetsgivare och får ett varumärke som dina medarbetare vill leva och utveckla? Hur lyckas du på en spelplan med helt nya beteenden och hur tänker millennials kring framtida arbetsgivare och ledarskap – vilka faktorer avgör vem man väljer?

Upplägg Strategigrupp

 

Varje workshop-tillfälle genomförs på ca 4 timmar inkl. lättare lunch. Vi varvar teori och praktisk tillämpning med målet att ni ska ha insikter och verktyg att stärka ert arbetsgivarvarumärke – ert Employer Brand, efter avslutat program. Anna Dyhre håller i samtliga workshops inom strategigruppen.

Anna Dyhre är Senior Advisor på Coreworkers och tidigare VD på Employer Branding-företaget Universum. Anna har givit ut tre böcker inom ämnet, varav den senaste vann pris som Årets Marknadsföringsbok och kommer vara vårt kursmaterial.

 

 

 

11/4 KICK-OFF

Vässa ditt varumärke som arbetsgivare – från ax till limpa


26/4 Employer Branding Workshop
• Hur jobbar attraktiva arbetsgivare?
• Millennials testimony


7/5 Medarbetarresan – från Attraktion till Happy Exit
• Workshop: Skapa en strategisk kompetens-försörjningsplan i linje med affärsstrategin
• Kompetenskartläggning: företaget på 3-5 års sikt


15/5 Skarpt läge – stresstesta till Employer Brand
• Hur uppfattas vårt Employer Brand?
• Gör din pitch för vassa studenter och få återkoppling direkt


18/6 Återträff och avslutning av programmet
• Insikter och lärdomar
• Checka strategin
• Konkret handlingsplan inför hösten 2019

 

Vi har några platser kvar!
Anmäl dig så snart som möjligt till Mona Cunningham: mona.cunningham@almi.se eller på 076-125 26 99 om du är intresserad av att delta. Begränsat antal platser.

Testa dig själv:

Har du koll?

Gör snabbtestet och se hur du ligger till! Har du koll på alla frågor? Toppen!
Har du inte koll? Välkommen till strategigruppen Framtidssäkra ditt arbetsgivarvarumärke!

1. Vem är vår organisation/vårt företag till för och vad har vi för existensberättigande?
2. Hur uppfattar våra kunder oss? Vilka är våra styrkor som företag?
3. Varför väljer våra kunder att köpa våra produkter/tjänster framför våra konkurrenters?
4. Vilka är våra mål som företag på kort – 2020 och lång sikt – 2025?
5. Har vi rätt/tillräcklig kompetens för att genomföra våra mål på kort och lång sikt?
6. Hur uppfattas vi av våra befintliga och framtida medarbetare som arbetsgivare?
7. Stämmer detta med hur vi vill uppfattas? Jämfört med våra rekryteringskonkurrenter?
8. Kommunicerar vi med rätt målgrupper, på rätt sätt och i rätt kanaler?
9. Hotas vårt existensberättigande om vi misslyckas med att hitta och behålla rätt medarbetare?
10. Vilka omvärldsfaktorer kommer att underlätta respektive göra det svårt för oss att nå våra mål på tre, fem och tio års sikt?

 

Dessa frågor bör brytas ner och diskuteras i ledningsgruppen. Svarar ni alla likadant? Perfekt!

Om inte: Hur ska era nuvarande och framtida medarbetare veta vad som gäller och vart ni är på väg?