Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Våra värderingar

Vår medarbetar- och ledaridé ska vara vägledande och stödja oss i vårt arbete med att vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare.

Medarbetaridé

Som medarbetare i Almi får du:

 • mål för både ditt arbete och för hela verksamheten
 • stöd och tydlig återkoppling från din närmaste chef
 • tydliga befogenheter och ansvar i ditt arbete
 • utveckling i din yrkesroll och i ett regionalt nätverk
 • möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten

Som medarbetare i Almi förväntas jag:

 • ha ett affärsmässigt och resultatorienterat beteende med kundens bästa för ögonen
 • ta egna initiativ och vara öppen för förbättringar och bidra i utvecklande samarbeten
 • vara tydlig, agera med integritet och skapa förtroende genom att lyssna
 • utveckla både min egen och mina kollegors kompetens
 • bidra till en öppen stämning och god trivsel på arbetsplatsen

Ledaridé

Som chef inom Almi är jag tydlig i min ledarroll genom att:

 • tydliggöra verksamhetsmål och genomföra fattade beslut
 • ge stöd och tydlig återkoppling till medarbetare och uppmuntra deras utveckling
 • utveckla verksamheten, vara omvärldsorienterad och främja samarbete
 • vara självreflekterande, lyssnande och öppen för egen utveckling
 • bidra till trivseln och stödja ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat