Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Så kan ditt företag få ökad lönsamhet – tack vare jämställdhet

Publicerat:

11 mars 2024, 07:25

Nyhet

Forskningen är tydlig: Företag med en jämställd och jämlik styrelse når högre omsättning och lönsamhet. Detta oavsett bransch, storlek på bolaget eller om vd är kvinna eller man. Se varför!

Det är skillnad mellan den finansiella utvecklingen hos bolag med jämställda styrelser och de som inte har det. Det såg professor Malin Malmström vid Luleå tekniska universitet när hon analyserade data från cirka 100 000 företag.

Bolag med jämställda styrelser omsätter mer och har högre lönsamhet än bolag utan jämställda styrelser. 

Ladda ner rapporten här

Vad räknas då som en jämställd styrelse?

Jo, när andelen kvinnor respektive män ligger i intervallet 40 till 60 procent eller mer jämnt. 

I forskningen kom Malin Malmström även fram till att:

 • Bäst resultat uppnås i styrelser som både är jämlika, avseende ledamöter med både svensk och utländsk bakgrund, och jämställda.
 • En jämlik styrelse når även högre export och import.
 • Det här sambandet är bekräftat över en längre tidsperiod.

Så, varför är det så lyckat att ha jämställda och jämlika styrelser?

– Individer med olika bakgrund och livserfarenheter har olika sätt att närma sig olika frågeställningar. Det ger en bredare förståelse för kundernas behov, säger Anna Lundmark-Lundbergh, vd för Almi Värmland.

Almi Värmland har i många år arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor och står bland annat bakom den årliga Styrelsekartläggningen. Syftet är att visa på könsperspektiv i styrelserummen och bidra med fakta för att driva förändring.

– Vi ser att diversifierade grupper gynnar kreativiteten och ger en bredare spännvidd av perspektiv och därför ökad kvalitet i analyser och diskussioner. Det i sin tur ger mer genomarbetade lösningar på problem.

Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet 

 

Så ojämställda är styrelserna

Även om fakta och forskning visar sitt tydliga språk så är vi inte så jämställda. 

I själva verket ser siffrorna för 2023 ut så här:

 • 16 procent av styrelserna är jämställda.
 • 8 procent av styrelserna domineras av kvinnor.
 • 76 procent av styrelserna domineras av män. 

– Vi vet också att lika väljer lika. Det finns en högre andel av både kvinnor som vd:ar och som ordförande i bolag med jämställda styrelser, säger Anna. 

Enligt henne är första steget att komma till insikt om nyttan. Förstå varför du ska göra en förändring. 

Dessutom behöver du vara medveten om vilka som fattar de flesta köpbesluten:

– 73 procent av alla köpbeslut fattas av kvinnor enligt undersökning från Boston Consulting Group. Därför är det smart att spegla kundgruppen som du vill göra affärer med i din ledning och styrelse. 

Annas checklista: Framgångsfaktorer för ett lyckat styrelsearbete

 • Ha en tydlig målbild
  – Vad vill du med bolaget? Ge styrelsen rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.
 • Tydliggör roller i bolaget
 • Analysera vilka kompetenser som behövs
  – Och tillsätt ledamöter utifrån behov.
 • Välj en extern styrelseordförande och/eller externa styrelseledamöter
 • Bygg tillit och förtroende i styrelsen
 • Ha ett strukturerat arbetssätt
  – Sätt en årsplan för att planera styrelsens arbete.
  – Skicka ut väl underbyggda underlag i god tid innan mötena.
  – Håll minst fyra styrelsemöten per år.
  – Ha en medveten och inkluderande struktur på mötena.
 • Utvärdera styrelsearbetet löpande