Almi Blekinge

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Jakob Lindström
Ordförande sedan 2023

Christina Mattisson
Ledamot sedan 2012 och vice ordf sedan 2023

Charlotte Hauffman
Ledamot sedan 2017

Robert Lindén
Ledamot sedan 2019

Anna Nordström
Ledamot sedan 2024

Richard Pelle
Ledamot sedan 2023

Ledningsgrupp

David Lengström
tf vd

Joakim Sandell
affärsansvarig/rådgivare

Linda Hugosson
kommunikatör

Marcus Johansson
kreditchef/rådgivare